VYUŽITÍ NĚKTERÝCH METOD TEORIE GRAFŮ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ

Autoři

  • Markéta Brázdová

Klíčová slova:

optimální cesty na grafech, kostra grafu, eulerovský tah, hamiltonovská kružnice, toky na síti, lokační úlohy, okružní jízdy

Abstrakt

Metody operačního výzkumu mají při řešení praktických problémů široké využití. Článek se zabývá problematikou využití algoritmů z oblasti teorie grafů při řešení různých typů dopravních úloh. Shrnuje nejznámější metody z této oblasti, stručně je charakterizuje a naznačuje jejich možné využití v dopravní problematice.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

DUDORKIN, J. Operační výzkum. Praha: ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02469-5.

DUDORKIN, J. Systémové inženýrství a rozhodování. Praha: ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02737-6.

KOLÁŘ, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, O.; CHYTIL, M. Logika, algebry a grafy. Praha: SNTL, 1989.

TUZAR, A.; MAXA, P., SVOBODA, V. Teorie dopravy. Praha: ČVUT, 1997. ISBN 80-01-01637-4.

VOLEK, J. Operační výzkum I. Univerzita Pardubice: DFJP, 2002. ISBN 80-7194-410-6

Stahování

Publikováno

2007-03-11

Jak citovat

Brázdová, M. . (2007). VYUŽITÍ NĚKTERÝCH METOD TEORIE GRAFŮ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ. Perner’s Contacts, 2(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1412

Číslo

Sekce

Články
Share |