MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SVOZNĚ ROZVOZNÍ ÚLOHY S HETEROGENNÍM VOZOVÝM PARKEM

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1690

Klíčová slova:

svozně rozvozní úlohy, heterogenní vozový park, třídění vozidel do typů a kategorií, přípustnost vozidla pro objednávku

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou svozně rozvozních úloh s heterogenním vozovým parkem. Svozně rozvozní úlohy představují složitý optimalizační problém obvykle s mnoha omezujícími podmínkami. Pro úlohu s vozovým parkem zahrnujícím různé typy vozidel charakterizovaných dílčími parametry předkládá článek tři základní varianty řešení úlohy. První možností je seřazení vozidel podle jednoho jejich parametru, druhou možností je rozdělení vozidel do skupin tak, aby všechny parametry vozidel ve skupině byly shodné. Třetí varianta, která je také z hlediska optimalizačního nejvýhodnější, je kombinace třídění vozidel do skupin se současným zohledněním přípustnosti vozidla pro objednávku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Cempírek, V. 2010. Logistická centra. Pardubice: Institut Jana Pernera.

Cenek, P., Klima, V. a Janáček, V. 1994. Optimalizace dopravních a spojových procesů. Žilina: Vysoká škola dopravy a spojov.

Cook, W. 2012. Po stopách obchodního cestujícího: matematika na hranicích možností. Praha: Argo.

Destyanto, A. R., Fajar, N. F., Mandhasiya, D. G., Mansur, F. A., Masyhur, M. Z., Aji, N. A. a Bramasta, R. R. 2020. Improving service level and utilization of distribution using discrete event simulation by comparing three vehicle routing problem algorithm: A case study of drugs distribution company. AIP Conference Proceedings, 2227, 040021. <https://doi.org/10.1063/5.0001058>

Huang, Z., Huang, W. a Guo, F. 2019. Integrated sustainable planning of self-pickup and door-to-door delivery service with multi-type stations. Computers & Industrial Engineering, 135, 412-425. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106853>

Jeřábek, K., Majercak, P., Kliestik, T. a Valaskova, K. 2016. Application of Clark and Wright´s Savings Algorithm Model to Solve Routing Problem in Supply Logistics. Naše More, 63(3), 115-119.

Pastor, O. a Tuzar, A. 2007. Teorie dopravních systémů. Praha: ASPI.

Sarmah, S., Yadav, R. a Rathore, P. 2019. Development of vehicle routing model in URBAN solid waste management system under periodic variation: A case study. IFAC-PapersOnLine, 52(13), 1961-1965.

Zhai, L., Ather, I. M., Wang, Z. a Zheng, Q. 2016. Improved ant system algorithm and its application for vehicle routing problem. Proceedings of the 2016 2nd Workshop on Advanced Research and Technology in Industry Applications. Dalian, 14. – 15. května. Atlantis Press, 1496-1501.

Stahování

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Brázdová, M. (2021). MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SVOZNĚ ROZVOZNÍ ÚLOHY S HETEROGENNÍM VOZOVÝM PARKEM. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1690

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-07-27
Přijat 2021-10-29
Publikován 2021-12-30