MATEMATICKÝ MODEL STANOVENÍ PŘEPRAVNÍ TRASY VOZIDEL PRO VÍCE DEP, VÍCE VOZIDEL, VÍCE TYPŮ PŘEPRAVNÍCH POŽADAVKŮ

Autoři

  • Markéta Brázdová
  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

depo, nákladní doprava, operační výzkum, přepravní trasa

Abstrakt

Článek uvádí modely stanovení přepravní trasy vozidel pro jediné depo a více vozidel dále pro více dep i více vozidel a především matematický model pro více dep, více vozidel a více typů přepravních požadavků

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. ČVUT, Praha 1995

Brázdová, M. Využití optimalizačních metod k řešení svozných a rozvozných úloh, doktorská práce, DF JP, Pardubice 1998

Volek, J. Operační výzkum I,Univerzita Pardubice 2002, ISBN 80-7194-410-6.

Tuzar, A., Maxa, P., Svoboda, V.: Teorie dopravy. ČVUT, Praha 1997

Stahování

Publikováno

2007-12-05

Jak citovat

Brázdová, M., & Kleprlík, J. (2007). MATEMATICKÝ MODEL STANOVENÍ PŘEPRAVNÍ TRASY VOZIDEL PRO VÍCE DEP, VÍCE VOZIDEL, VÍCE TYPŮ PŘEPRAVNÍCH POŽADAVKŮ. Perner’s Contacts, 2(3), 1–5. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1470

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>