ANALÝZA SOUVISLOSTÍ MEZI VYBRANÝMI UKAZATELI JÍZDNÍHO ŘÁDU

Autoři

  • Pavel Krýže

Klíčová slova:

jízdní řád, ukazatele, hromadná doprava, model dopravy

Abstrakt

Podoba jízdního řádu je výsledkem kompromisu mezi kvalitou požadovanou cestujícími na straně jedné a provozními a investičními náklady na straně druhé. Příspěvek se snaží kvantifikovat souvislosti mezi některými faktory, které jízdní řád určují. Pro názornou demonstraci byl zvolen model dálkové železniční osobní dopravy na území České republiky. S pomocí matematických metod jsou generovány různorodé varianty taktového jízdního řádu. Tyto varianty jsou následně srovnávány podle rozsahu dopravy, investičních opatření prováděných za účelem zkrácení cestovních dob a kvality přestupních vazeb.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Kolonko, M., Nachtigall, K., Voget, S. Optimierung von integralen

Taktfahrplänen mit genetischen Algorithmen, Universität Hildesheim,

Hildesheim, 1996, ISSN 0941-3014.

Kolonko, M., Fengler, W. Entwicklung von Fahrplänen unter mehrfacher

Zielsetzung, Der Nahverkehr. 1997, č. 11, s. 45-48, ISSN 0722-8287.

Krýže P. Systematický jízdní řád a propustnost, dizertační práce, Pardubice, 2005.

Mařík, R. Matematika – Metoda nejmenších čtverců, učební text, internet.

Tuzar, A. Teorie dopravy, skriptum, Univerzita Pardubice, Pardubice, 1996,

ISBN 80-7194-039-9.

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Krýže, P. . (2006). ANALÝZA SOUVISLOSTÍ MEZI VYBRANÝMI UKAZATELI JÍZDNÍHO ŘÁDU. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1521

Číslo

Sekce

Články
Share |