NOVÁ METODIKA VÝPOČTU PROPUSTNOSTI MEZISTANIČNÍHO ÚSEKU S ODBOČKOU

Autoři

  • Pavel Krýže
  • René Amcha
  • Petr Veselý

Klíčová slova:

kapacita, odbočka, traťová kolej

Abstrakt

Stávající metody pro výpočet propustnosti mezistaničního úseku s odbočkou jsou nevyhovující. Článek prezentuje návrh nové metodiky, která se snaží tento problém řešit a která současně je v maximální možné míře kompatibilní se stávající metodikou výpočtu propustnosti dle vyhlášky 406 UIC.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Capacity, vyhláška 406 UIC, 1. vydání, Paris, 2004, ISBN 2-7461-0802-X

D24, Směrnice pro zjišťování propustnosti železničních tratí, Praha, 1966

SADLOŇ,L., R., BACHRATÝ,H. Modifikácia zovšeobecnených sieťových grafov,

konference Teorie dopravních systémů, 17. leden 2007, Pardubice, vydala DPJF

Univerzita Pardubice, str. 9-18,ISBN 978-80-7194-927-5

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Krýže, P., Amcha, R., & Veselý, P. (2008). NOVÁ METODIKA VÝPOČTU PROPUSTNOSTI MEZISTANIČNÍHO ÚSEKU S ODBOČKOU. Perner’s Contacts, 3(5), 183–189. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1371

Číslo

Sekce

Články
Share |