KONCEPCIA BSC SYSTÉMU A JEJ VYUŽITIE V STRATEGICKOM RIADENÍ PODNIKU AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V SR

Autoři

  • Eva Kicová
  • Olga Poniščiaková

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1545

Klíčová slova:

strategický manažment, BSC systém, podniky autobusovej dopravy

Abstrakt

Strategické riadenie je nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku. Predstavuje spôsob, ako zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov. Jednou z možností využitia nástrojov strategického riadenia v spoločnostiach autobusovej dopravy je koncept systému Balanced Scorecard (BSC). Systém BSC pozostáva zo štyroch perspektív - finančnej, zákazníckej, procesnej a perspektívy učenia sa a rastu. Tieto perspektívy využívajú rôzne ukazovatele, ktoré je potrebné pri zavádzaní systému BSC v podniku rešpektovať. Analyzovali sme, ako podniky v Slovenskej republike využívajú systém BSC v strategickom riadení a výsledky prieskumu sú súčasťou tohoto príspevku. Jeho cieľom je vysvetliť metodiku systému BSC a výhody zavedenia tohto systému v praxi podnikov autobusovej dopravy.

Reference

Agostino, D., Arnaboldi, M. 2012. Design issues in Balanced Scorecards: The ‘‘what’’ and ‘‘how’’ of control. European Management Journal, 30(4), s. 327-339.

Barrubés, J., Bisbe, J. 2012. The Balanced Scorecard as a Management Tool for Assessing and Monitoring Strategy Implementation in Health Care Organizations. Revista Española de Cardiología (English Edition), 65(10), s. 919-927.

Beard, F. D. 2015. Successful Applications of the Balanced, Scorecard in Higher. Journal of Education for Business, 84(5), s. 275-28.

Beňová, D., Gnap, J., Harantovaá, V. 2019. Regulation of Traffic to the City Centre Based on Urban Electronic Toll. Perner´s Contacts, 14(3), s. 5-13. [Online]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/56_2019/Benova.pdf [cit. 2020-06-28].

Bhagwat, R., Sharma, M. K. 2007. Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach. Computers & Industrial Engineering, 53(1), s. 43-62.

Douša, M. 2019. Úloha dopravy při plnění cílů udržitelného rozvoje [Role of Transport in Realising the Sustainable Development Goals]. Perner´s Contacts, 14(1), s. 47–57. [Online]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/54_2019/Dousa.pdf [cit. 2020-06-28].

Fibírová, J., Šoljaková, L. 2005. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. 1. vydání, Praha: ASPI. s. 263, ISBN 80-7357-084-X.

Gavurová, B. 2011. The Balanced Scorecard in Enterprise Management. Economic magazine, s. 163-177.

Gorzelańczyk, P., Kaczmarek, L. 2019. Wpływ nowoczesnych systemów informatycznych na eksploatację pojazdów osobowych [The influence of modern information systems on the operation of passenger vehicles]. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportow, 227 (1-2), s. 211-215.

Horváth & Partner, 2002. Balanced Scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, ISBN 80-7259-033-2.

Kaplan, R., Norton, D. 2001. The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston : Harvard Business School Press, s. 400, ISBN 1-57851-250-6.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. 2007. Balanced scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, s. 267, ISBN 978-80-7261-177-5.

Kraus, K., Lind, J. 2010. The impact of the corporate balanced scorecard on corporate control - A research note. Management Accounting Research, 21(4), s. 265-277.

Lawrie, G., Cobbold, I. 2004. Third‐generation balanced scorecard: evolution of an effective strategic control tool. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(7), s. 611-623. https://doi.org/10.1108/17410400410561231.

Ližbetinová, L., Hitka, M. 2016. Selection of Most Suitable Candidates for the Talent Pool in a Furniture Manufacturing Company. Drvna industrija: Znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije, 67(4), s. 333-340.

Rimalčík, M. 2007. Štatistika pre prax. Vydané nákladom vlastným, s. 200, ISBN 978-80-969813-1-1.

Sancho, M.R. 2016. BSC Best Practices in Professional Training and Teaching for the HPC Ecosystem. Journal of Computational Science. Journal of computational science, 14, s. 74-77.

Trnka, L., Gogola, M. 2019. Analysis of the tire contact area pressure on the road. Perner´s Contacts. 14(2), s. 49 - 59. [Online]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/55_2019/Trnka.pdf [cit. 2019-06-28].

Wang, S. H. et al. 2015. Using Balanced Scorecard for Sustainable Design-Centered Manufacturing. Procedia Manufacturing, 1, s. 181-192.

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Kicová, E., & Poniščiaková, O. (2020). KONCEPCIA BSC SYSTÉMU A JEJ VYUŽITIE V STRATEGICKOM RIADENÍ PODNIKU AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V SR. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1545

Číslo

Sekce

Články