ZÁKLADY METODOLÓGIE HODNOTENIA ODOLNOSTI DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Autoři

  • Katarína Hoterová
  • Nikola Chovančíková
  • Zdeněk Dvořák

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1632

Klíčová slova:

metodika, odolnosť, dopravná infraštruktúra

Abstrakt

Hodnotenie odolnosti dopravnej infraštruktúry je dôležitou súčasťou posudzovania rizík a neustáleho zvyšovania bezpečnosti hodnoteného prvku. Odolnosť je schopnosť prvku odolávať nepriaznivým javom, absorbovať ich a prispôsobiť sa im. Existuje mnoho prístupov k hodnoteniu odolnosti. Tak ako v každej oblasti, tak aj pri hodnotení odolnosti je vhodné vypracovať jednotnú metodiku hodnotenia odolnosti. takáto metodika môže zjednotiť vstupné a výstupné informácie a uľahčiť hodnotenie samotnej úrovne odolnosti. Doprava a dopravná infraštruktúra sú komplikované technické systémy, ktoré si vyžadujú osobitný prístup. Cieľom článku je analyzovať v súčasnosti dostupné metodiky používané pri hodnotení odolnosti a predstaviť návrh jednotnej metodiky špecifickej pre hodnotenie odolnosti dopravnej infraštruktúry.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Dvořák, Z.; Leitner, B.; Novák, L. 2013. The theoretical background for research of road transport elements vulnerability in Slovakia. In: TRANSBALTICA 2013 proceedings of the 8th international scientific conference Vilinius Gediminas Technical University, Lithuania. 26-31 p.

Dvořák, Z.; Raždík, J.; Soušek, R.; Sventeková, E. 2010. Multi-agent system for decreasing of risk in road transport Transport Means - Proceedings of the International Conference 100-103 p.

Dvořák, Z.; Sventeková, E.; Řehák, D.; Čekerevac, Z. 2017. Assessment of Critical Infrastructure Elements in Transport, Procedia Engineering 187, 548-555 p.

Hoterová, K. 2019a. Safety plan of the railway infrastructure element. Transport Means 2019 part 3. Kaunas: Kauno Technologijos Universitas, 2019, p. 1491-1495.a

Hoterová, K. 2019b. Assesment of resilience of a critical infrastrucuture elements in a transport sector. In: Svet dopravy: vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9629 (online). No. 1 (2019), p. 34.42. b

Leobons, C.M., Campos, V.B.G., De Mello Bandeira, R. A., 2018. Assesing Urban Transportation Systems Resilience: A Proposal Of Indicators. [on line]. Transport Research Procedia 37 s. 922-329. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Camila_Leobons/publication/330669749_Assessing_Urban_Transportation_Systems_Resilience_A_Proposal_of_Indicators/links/5d3daebf92851cd0468dfb79/Assessing-Urban-Transportation-Systems-Resilience-A-Proposal-of-Indicators.pdf

Fuchs, P.; Němec, V.; Soušek, R.; Szabo, S.; Šustr, M.; Viskup, P. 2015. The assessment of critical infrastructure in the Czech Republic. In: Transport Means - Proceedings of the International Conference. Volume 2015 International Scientific Conference on Transport Means, TRANSPORT MEANS 2015; Kaunas University of Technology; Lithuania; 418-424 p.

Plos, V.; Soušek, R.; Szabo, S. 2016. Risk-based indicators implementation and usage, In: WMSCI 2016 - 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, ProceedingsVolume 2, 2016, 720th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, WMSCI 2016; Orlando; United States; 235-237 p.

Řehák, D. a kolektiv. 2018. Metodika hodnocení resilience prvků kritické infrastruktury. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018. 109 s.

Soušek, R.; Dvořák, Z. 2009. Risk identification in critical transport infrastructure in case of central Europe with focus on transport of dangerous shipments. In: WMSCI 2009 Proceeding Volume 4. The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, FL, United States. 374 – 377 p.

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Hoterová, K., Chovančíková, N. ., & Dvořák, Z. . (2021). ZÁKLADY METODOLÓGIE HODNOTENIA ODOLNOSTI DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1632

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-10-16
Přijat 2021-01-25
Publikován 2021-06-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>