HODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÝCH CÍLŮ A JEHO APLIKACE NA OBJEKT ŽELEZNIČNÍ STANICE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1639

Klíčová slova:

mäkké ciele, železničné stanice, hodnotenie ohrozenosti

Abstrakt

Železničné stanice je možné označiť za miesta s hromadným výskytom ľudí a neustálou frekvenciou pohybu, ale súčasne s nedostatočnou úrovňou ochrany. V bezpečnostnej komunite sa pre takéto objekty začal používať termín mäkké ciele. V posledných rokoch sa stali častým objektom teroristických útokov. Hrozba útokov na mäkké ciele sa v súčasnosti realizuje hlavne prostredníctvom ich zraniteľnosti resp. slabých miest v systéme. V podmienkach Slovenskej republiky, ale aj v ďalších krajinách sveta, neexistuje všeobecne platná metóda efektívnej ochrany mäkkých cieľov a hodnotením ich ohrozenosti a z toho vyplývajúcich metód a techník pre ich ochranu. Napríklad metodika hodnotenia ohrozenosti mäkkého cieľa, platná v podmienkach Českej republiky, je voľne dostupná pre verejnosť. Na základe princípov a postupov definovaných v uvedenej metodike je možné kvantifikovať mieru ohrozenosti dopravných terminálov, ako sú napríklad železničné stanice. Hlavným cieľom článku je demonštrovať možnosti využitia metodiky hodnotenia ohrozenosti mäkkých cieľov na kvantitatívne vyhodnotenie úrovne ohrozenosti železničnej stanice a takýmto spôsobom pomôcť efektívne zvýšiť úroveň prevádzkovej bezpečnosti železničných staníc a osôb v nich.        

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Belan, Ľ. 2015. Bezpečnostný manažment – Manažérstvo bezpečnosti, Žilinská univerzita v Žiline/EDIS –vydavateľské centrum, Žiline

Brodcová, D. 2017. Obchodní centra, školy i letiště. Na měkké cíle teroristé míří stále častěji. Jak je bránit? Parlamentnelisty.sk [Online]. Dostupné z: https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Makke-ciele-sa-nedaju-chranit-policiou-zvonku-vyzaduju-akciu-od-tych-ktorych-sa-to-tyka-hovori-expertka-291887 [cit. : 23.09.2020]

Dvořák, Z., Sventeková, E., Řehák, D., Čekerevac, Z. 2017. Assessment of critical infrastructure elements in transport. In: TRANSBALTICA Transportation science and technology: proceedings of the 10th international scientific conference. Vilnius, 4.5.2017 –5.5.2017. Ed, Amsterdam: Elsevier, s. 548-555.

Hesterman, J. 2018. Soft Target Hardering: Protecting People from Attack, Routledge .

Hofreiter, L. 2016. Bezpečnostné prostredie súčasného sveta, Radim Bačuvčík-VeRBuM

Holgersson, A., Ulf Björnstig, U. 2014. Mass-casualty attacks on public transportation. Journal of Transportation Security, 7, s. 1-16. < https://doi.org/10.1007/s12198-013-0125-z>

Kalvach, Z. 2016. Basics of Soft Targets Protection Guidelines. Protection Institute, z.ú. Prague

Kalvach, Z., Vangeli B. 2018 Soft Targets Protection Institute z.ú., Ministerstvo vnitra V Praze mvr.cz [Online]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/vyhodnoceni-ohrozenosti-mekkeho-cile-metodika-ke-stazeni.aspx [cit. : 28.09.2020]

Konieczny, J., Trunkatová, Š., 2017. Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu. nfpk.cz [Online]. Dostupné z: https://www.nfpk.cz/uploads/original/filemanager/stary_web//soubory/tiskovky/TZ_2017_03_02_ studie.pdf [cit. 2.10.2020]

Maláník, Z. 2016. Občan jako součást měkkého cíle. Košická bezpečnostná revue, 2/2016, 10. [Online]. Dostupné z: https://www.vsbm.sk/data/revue/revue-2-16.pdf [cit. : 24.09.2020]

Matlovičová, K., Mocák, P. Intraurbánna kriminalita a jej prevencia v konceptuálnom rámci cpted (príklad mesta Prešov). Geografický časopis, 66 (2014) 3. 199 – 223. [Online]. Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/03101216Matlovicova,%20Mocak.pdf

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Szatmári, M., & Leitner, B. (2020). HODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÝCH CÍLŮ A JEHO APLIKACE NA OBJEKT ŽELEZNIČNÍ STANICE. Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1639

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-10-28
Přijat 2020-11-13
Publikován 2020-12-30