THE USEABLE DRIVETRAINS IN CONTEMPORARY BUS TRANSPORT

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1673

Klíčová slova:

alternative fuels, road transport, bus transport, carbon dioxide, Well-to-Wheel emissions

Abstrakt

Článek se zaměřuje na nové, k životnímu prostředí šetrné druhy pohonu v oblasti autobusové dopravy. Hlavním cílem je řešit pořizovací náklady a náklady na palivo (elektřinu) během provozu a spočítat též celkem vyprodukované emise oxidu uhličitého (Well-to-Wheel) u různých druhů pohonu/paliva. Pro stanovení optimálního druhu pohonu pro městské sutobusy je použita teorie rozhodování - konkrétně Metoda váženého součtu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ACEA. © 2021. Fuel types of new buses: electric 6.1%, hybrids 9.5%, diesel 72.9% market share in 2020. Available at: https://www.acea.be/press-releases/article/fuel-types-of-new-buses-electric-6.1-hybrids-9.5-diesel-72.9-market-share-i [Accessed: 2021, May 30].

AVID Technology. © 2021. What´s in a battery anyway? Battery electric buses in London. Available at: https://avidtp.com/whats-in-a-battery-anyway-battery-electric-buses-in-london/ [Accessed: 2021, May 20].

Baldini, A., & Day, R. 2015. U.S. Patent No. 9,054,354. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Busfahrt.com. © 2017. Erdgas statt Diesel. [Online]. Available at: https://busfahrt.com/images/stories/testberichte/citarongt_0117.pdf [Accessed: 2020, December 10].

Busfahrt.com. © 2020. Test- und Fahrberichte Stadtbusse. Available at: https://busfahrt.com/technik/test/stadtbusse [Accessed: 2020, December 10].

Busmagazin.de. © 2020. Fahrzeugtests und Fahrzeugpremieren. Available at: https://www.busmagazin.de/fahrzeugtests.html [Accessed: 2020, December 10].

Český statistický úřad. © 2020. Doprava, informační a komunikační činnosti - časové řady - Finanční ukazatele - Vybrané finanční ukazatele. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/dicvfu_cr_cz_nace [Accessed: 2020, November 11].

ČEZ. © 2019. Uhelná energetika v ČR. Available at: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2019-10/vnitrni-informace-cez-031-2019_uhelna-energetika_v_cr.pdf [Accessed: 2020, December 02].

CNGplus. © 2020. Legislativa. Available at: https://www.cngplus.cz/o-cng/legislativa.html [Accessed: 2020, November 15].

CROW - technology platform for transport, infrastructure and public space. © 2020. Kansen voor zero-emissiebussen in Nederland . Available at: https://www.crow.nl/downloads/pdf/collectief-vervoer/duinn_businzet-en-kansrijke-omlopen-elektrisch-en.aspx [Accessed: 2020, October 10].

Dieselnet.com. © 2019. EU: Heavy-Duty Truck and Bus Engines. Available at: https://dieselnet.com/standards/eu/hd.php [Accessed: 2020, November 14].

Dopravní podnik města Hradce Králové. © 2021. Struktura vozidel MHD k 31.12.2020. Available at: https://www.dpmhk.cz/180/Struktura_vozidel_MHD_k_31_12_2020/ [Accessed: 2021, May 30].

E.ON. © 2020. Ceník Komplet elektřina podnikání. Available at: https://www.eon.cz/ke-stazeni/produkty/komplet-pro-podnikatele/cenik-komplet-elektrina-podnikani-36-listopad-2020-distibucni-uzemi-cez-pdf/Cen%c3%adk%20Komplet%20elekt%c5%99ina%20podnik%c3%a1n%c3%ad%2036%20Listopad%202020%20-%20distibu%c4%8dn%c3%ad%20%c3%bazem%c3%ad_%c4%8cEZ.PDF [Accessed: 2020, November 16].

Ecoscore.be © 2020. How to calculate the CO2 emission from the fuel consumption?. Available at: https://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2 [Accessed: 2020, December 01].

El-Houjeiri, H. M., & Brandt, A. R. 2012. Oil Production Greenhouse Gas Emissions Estimator OPGEE v1. 0. Work. Available at: http://pangea.stanford.edu/departments/ere/dropbox/EAO/OPGEE/OPGEE_documentation_v2.0b.pdf [Accessed: 2020, October 12].

Erneks Invest. © 2020. Ceny tankování. Available at: https://online.erneks.cz/user/price/ [Accessed: 2020, November 02].

EU Science Hub. © 2016. Well-to-Wheels Analyses. Available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/activities/wtw [Accessed: 2020, November 15].

European Commission Joint Research Centre. © 2011. Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Power Trains in the European Context - Report, Version 3c. Available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/well-wheels-analysis-future-automotive-fuels-and-power-trains-european-context-report [Accessed: 2020, November 15].

European Environment Agency. © 2013. Carbon dioxide emissions from passanger transport. Available at: https://www.eea.europa.eu/media/infographics/carbon-dioxide-emissions-from-passenger-transport/ [Accessed: 2020, August 27].

European Environment Agency. © 2018. CO2 emission intensity. . Available at: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-5#tab-googlechartid_chart_11_filters=%7B%22rowFilters%22%3A%7B%7D%3B%22columnFilters%22%3A%7B%22pre_config_ugeo%22%3A%5B%22European%20Union%20(current%20composition)%22%5D%7D%7D [Accessed: 2020, September 11].

Holladay, J.D., Hu, J., King, D.L. and Wang, Y., 2009. An overview of hydrogen production technologies. Catalysis today, 139(4), pp.244-260.

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. and Coosemans, T., 2018. A review of the European passenger car regulations–Real driving emissions vs local air quality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 86, pp.1-21. [Online]. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118300182 [Accessed: 2020, November 28].

h2-map.eu. © 2020. HRS Availability Map with availability data from the E-HRS-AS. Available at: https://h2-map.eu/ [Accessed: 2020, November 20].

Kothari, R., Buddhi, D., & Sawhney, R. L. 2008. Comparison of environmental and economic aspects of various hydrogen production methods. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12(2), 553-563. [Online]. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032106001158 [Accessed: 2020, November 28].

Nitta, N., Wu, F., Lee, J. T., & Yushin, G. 2015. Li-ion battery materials: present and future. Materials today, 18(5), 252-264.

Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. © 2020. Hydrogen Delivery. Available at: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-delivery [Accessed: 2020, October 30].

Sheffield, J. W., Martin, K. B., and Folkson, R. 2014. Electricity and hydrogen as energy vectors for transportation vehicles. In Alternative Fuels and Advanced Vehicle Technologies for Improved Environmental Performance, 117-137.

Scania. © 2020. Zemní plyn. Available at: https://www.scania.com/cz/cs/home/experience-scania/kampane/udrzitelna-preprava/lng-cng.html [Accessed: 2020, October 29].

Sustainable BUS. © 2019. Solaris wins 12 fuel cell buses in Bolzano. The first order for the Urbino hydrogen. Available at: https://www.sustainable-bus.com/fuel-cell/solaris-wins-12-fuel-cell-buses-in-bolzano-the-first-order-for-the-urbino-hydrogen/ [Accessed: 2020, November 09].

Sustainable BUS. © 2020. Electric bus range, focus on electricity consumption, A sum-up. Available at: https://www.sustainable-bus.com/news/electric-bus-range-focus-on-electricity-consumption-a-sum-up/ [Accessed: 2021, May 20].

Sustainable BUS. © 2021. Fuel cell bus projects in the spotlight: fleets, manufacturers, trends. Available at: https://www.sustainable-bus.com/fuel-cell-bus/fuel-cell-bus-hydrogen/ [Accessed: 2021, May 30].

The DriveEN. © 2019. Berlin’s largest bus fleet gets first of 225 fully-electric buses Available at: https://thedriven.io/2019/03/29/berlin-fully-electric-mercedes-benz-buses/ [Accessed: 2020, November 15].

The Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. © 2020. Fuel Cell Basics. Available at: http://www.fchea.org/fuelcells [Accessed: 2020, November 15].

Tibaquirá, J. E., Hristovski, K. D., Westerhoff, P., & Posner, J. D. (2011). Recovery and quality of water produced by commercial fuel cells. international journal of hydrogen energy, 36(6), 4022-4028.

Zdopravy.cz. © 2019. 28 hodin v autobuse. FlixBus spouští druhou nejdelší linku ve své síti, vede i přes Česko. Available at: https://zdopravy.cz/28-hodin-v-autobuse-flixbus-spousti-nejdelsi-linku-ve-sve-siti-vede-i-pres-cesko-36130/ [Accessed: 2020, September 15].

Czech Republic. 2010. Act. No. 194/2010 Coll. [In Czech: Zákon 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících]. In: Sbírka zákonů české republiky.

Stahování

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Rathouský, B. ., & Klouček, O. . (2021). THE USEABLE DRIVETRAINS IN CONTEMPORARY BUS TRANSPORT. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1673

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-04-30
Přijat 2021-05-24
Publikován 2021-06-30