SYSTEMATICKÁ REŠERŠE K OPTIMALIZACI UMÍSTĚNÍ LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ AKCENTUJÍCÍ ROZVOJ E-COMMERCE A FAKTOR COVID-19

Autoři

  • Filip Roubíček
  • Petr Kolář

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1724

Klíčová slova:

optimální lokace, e-commerce, sklad, logistické zařízení, distribuční centrum, výkonnost budov, systém hodnocení, problém s umístěním zařízení, systematický přehled literatury

Abstrakt

Hlavním cílem článku je důkladně shrnout nejnovější publikované výsledky výzkumu, zaměřeného na optimální umístění logistických center elektronického obchodování a umístění logistických center, z pohledu nabídky a poptávky na trhu logistických nemovitostí, v němž rozvoj elektronického obchodu hraje klíčovou roli. Tento článek se zaměřuje na práci se sekundárními daty, při zejména formě systematické rešerše aktuálních, relevantních a kvalitních zdrojů k jeho tématu, vysvětlujících dynamiku rozvoje e-commerce, s ohledem na problematiku rozhodovacích mechanismů, při optimalizaci umisťování logistických objektů, jako jsou distribuční centra, nebo sklady. Lze identifikovat rozvoj kvalitativního, kvantitativního i hybridního výzkumu, ve kterém se publikovaní autoři zabývají při aplikaci různých metodologických východisek a dat korelací mezi rozvojem e-commerce a strategiemi umísťování distribučních center. Nezřídka ale užívají metody, nebo modely s omezeným potenciálem replikovatelnosti mimo geograficky vymezený trh, s mnoha nejednoznačnými předpoklady, které jsou diskutabilně definovány.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Ayanso, A., Diaby, M. and Nair, S., 2006. Inventory rationing via drop-shipping in Internet retailing: A sensitivity analysis. European Journal of Operational Research, 171(1), pp.135-152.

Baglio, M., Perotti, S., Dallari, F. and Garagiola, E., 2019. Benchmarking logistics facilities: a rating model to assess building quality and functionality. Benchmarking: An International Journal, 27(3), pp.1239-1260.

BNP Paribas. 2021. Property Report - European Logistics Market - February 2021 | BNP Paribas Real Estate. [online] Available at: <https://www.realestate.bnpparibas.com/property-report-european-logistics-market-february-2021> [Accessed 14 October 2021].

Boysen, N., de Koster, R. and Füßler, D., 2021. The forgotten sons: Warehousing systems for brick-and-mortar retail chains. European Journal of Operational Research, 288(2), pp.361-381.

Cushman & Wakefield. 2021. Czech Republic - Industrial Q2 2021. [online] Available at: [Accessed 15 October 2021].

Demirel, T., Demirel, N. and Kahraman, C., 2010. Multi-criteria warehouse location selection using Choquet integral. Expert Systems with Applications, 37(5), pp.3943-3952.

Dong, F. and Wang, M., 2014. Research on the Impact of the Development of E-Commerce in China on the Supply and Demand for Commercial Real Estate on the Basis of Grey System Theory. Applied Mechanics and Materials, 631-632, pp.1167-1170.

Emde, S., Tahirov, N., Gendreau, M. and Glock, C., 2021. Routing automated lane-guided transport vehicles in a warehouse handling returns. European Journal of Operational Research, 292(3), pp.1085-1098.

Emeç, U., Çatay, B. and Bozkaya, B., 2016. An Adaptive Large Neighborhood Search for an E-grocery Delivery Routing Problem. Computers & Operations Research, 69, pp.109-125.

Goldsmith, K., Griskevicius, V. and Hamilton, R., 2020. Scarcity and Consumer Decision Making: Is Scarcity a Mindset, a Threat, a Reference Point, or a Journey?. Journal of the Association for Consumer Research, 5(4), pp.358-364.

Gunasekaran, A., Marri, H., McGaughey, R. and Nebhwani, M., 2002. E-commerce and its impact on operations management. International Journal of Production Economics, 75(1-2), pp.185-197.

Guthrie, C., Fosso-Wamba, S. and Arnaud, J., 2021. Online consumer resilience during a pandemic: An exploratory study of e-commerce behavior before, during and after a COVID-19 lockdown. Journal of Retailing and Consumer Services, 61, p.102570.

Heitz, A., Launay, P. and Beziat, A., 2019. Heterogeneity of logistics facilities: an issue for a better understanding and planning of the location of logistics facilities. European Transport Research Review, 11(1).

Insider Intelligence. 2021. Global Ecommerce Forecast 2021. [online] Available at: [Accessed 16 October 2021].

Kummer, S., Hribernik, M., Herold, D., Mikl, J., Dobrovnik, M. and Schoenfelder, S., 2021. The impact of courier-, express- and parcel (CEP) service providers on urban road traffic: The case of Vienna. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 9, p.100278.

Kushwaha, D., Kumar, T. and Sachan, R., 2020. Solving the e-commerce logistics problem using anti-predatory NIA. International Journal of Intelligent Engineering Informatics, 8(1), p.54.

Liu, J., Liu, C., Zhang, L. and Xu, Y., 2019. Research on sales information prediction system of e-commerce enterprises based on time series model. Information Systems and e-Business Management, 18(4), pp.823-836.

M. Al Abdallah, G., A. Abou-Moghli, A. and H. Al-Thani, A., 2018. An examination of the e-commerce technology drivers in the real estate industry. Problems and Perspectives in Management, 16(4), pp.468-481.

Özmen, M. and Aydoğan, E., 2019. Robust multi-criteria decision making methodology for real life logistics center location problem. Artificial Intelligence Review, 53(1), pp.725-751.

Ponciano, J., 2021. Amazon Posts $108.5 Billion In Sales, Smashing Expectations In Best First Quarter Ever. [online] Forbes. Available at: < www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/04/29/amazon-earnings-first-quarter/> [Accessed 16 October 2021].

Šebesta, M., Kolář, P., Novák, R. and Jirsák, P., 2019. Domovská stránka. [online] Mdcr.cz. Available at: < www.mdcr.cz/> [Accessed 20 October 2021].

Veeragandham, M., Patnaik, N., Tiruvaipati, R. and Guruprasad, M., 2020. Consumer Buying Behaviour towards E-Commerce during COVID-19. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 3(9), pp.78-82.

Viu-Roig, M. and Alvarez-Palau, E., 2020. The Impact of E-Commerce-Related Last-Mile Logistics on Cities: A Systematic Literature Review. Sustainability, 12(16), p.6492.

Wang, X., Zhan, L., Ruan, J. and Zhang, J., 2014. How to Choose “Last Mile” Delivery Modes for E-Fulfillment. Mathematical Problems in Engineering, 2014, pp.1-11.

Yang, D. and Wu, P., 2021. E-Commerce Logistics Path Optimization Based on a Hybrid Genetic Algorithm. Complexity, 2021, pp.1-10.

Yang, P., Zhao, Z. and Guo, H., 2020. Order batch picking optimization under different storage scenarios for e-commerce warehouses. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 136, p.101897.

Zhang, D., Zhu, P. and Ye, Y., 2016. The effects of E-commerce on the demand for commercial real estate. Cities, 51, pp.106-120.

Zhang, S., Fu, L., Wang, R. and Chen, R., 2020. The Optimization of the Location of the Cargo in Three-Dimension Shelf: Employing the FP-Tree and the Artificial Fish Swarm Algorithms. Journal of Control Science and Engineering, 2020, pp.1-15.

Zhang, X., Zhou, G., Cao, J. and Wu, A., 2020. Evolving strategies of e-commerce and express delivery enterprises with public supervision. Research in Transportation Economics, 80, p.100810.

Zheng, K., Zhang, Z. and Song, B., 2020. E-commerce logistics distribution mode in big-data context: A case analysis of JD.COM. Industrial Marketing Management, 86, pp.154-162.

Stahování

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Roubíček, F., & Kolář, P. (2021). SYSTEMATICKÁ REŠERŠE K OPTIMALIZACI UMÍSTĚNÍ LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ AKCENTUJÍCÍ ROZVOJ E-COMMERCE A FAKTOR COVID-19. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1724

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-10-31
Přijat 2021-11-17
Publikován 2021-12-30