VLIV NATOČENÍ VÝZTUŽNÉHO OKRAJOVÉHO PRSTENCE NA STABILITNÍ ÚNOSNOST KUŽELOVÝCH SKOŘEPIN

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2296

Klíčová slova:

thin-walled structures, conical shells, FEM, load carrying capacity, loss of stability

Abstrakt

Cílem článku je představení části problematiky výpočtu únosnosti kuželových skořepin, které svými rozměry a zvolenými okrajovými podmínkami nespadají do rozsahu platnosti norem. Zkoumané kuželové skořepiny mají polovrcholový úhel v rozsahu 75° - 85° a jsou na spodním okraji opatřeny výztužným prstencem. Při zatížení kuželových skořepin vnějším tlakem dochází nejen k pohybu okrajového prstence v radiálním směru, ale i k jeho rotaci (moment má směr tečny k okraji kužele). V tomto článku je řešena otázka, jak tato rotace ovlivňuje celkovou nosnost kuželové skořepiny. Vzhledem k tomu, že zkoumané skořepinové konstrukce nelze řešit standardními metodami a postupy, je tento problém řešen pomocí numerických analýz a experimentů. Na základě výsledků numerických analýz únosnosti kuželových skořepin s různými okrajovými podmínkami byla ověřena vhodnost použití zjednodušených numerických modelů a vzorků pro provádění experimentů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Bushnell D. 1989. Computerized buckling analysis of shells. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. ISBN: 9024730996.

Paščenko, P., Středová, D. and Tomek, P. 2013. Stabilita kulového vrchlíku. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Středová, D. 2012. Stabilitní prolomení kuželových skořepin s malým vzepětím. Thesis. Pardubice.

Tomek, P. 2012. Vliv počátečních imperfekcí na pevnost a stabilitu tenkostěnných skořepinových konstrukcí. Thesis. Pardubice.

Paščenko P. 2002. Posouzení stability válcového pláště CK tanku na skladování piva. Znalecký posudek č. 001/2002.

Chryssanthopoulos, M., Spagnoli, A. 1997. The Influence of Radial Edge Constraint on the Stability of Stiffened Conical Shells in Compression. Thin-Walled Structures 27(2). pp. 147-163. Elsevier Science Ltd.

Esslinger, M., Van Impe, R. 1987. Theoretical buckling loads of conical shells. ECCS Colloquium on Stability of Plate and Shell Structures. pp. 387-395. Ghent University.

Poggi, C. 1997. Numerical analysis of imperfect conical shells. Proceedings of International Conference on Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Brno. pp. 317-323.

Středová, D., Paščenko, P. 2011. Conical shells under external pressure. Proceedings of 13th International Scientific Conference Applied Mechanics 2011. Brno.

Tomek, P., Paščenko, P. 2011. Influence of boundary conditions on the loss of stability of imperfect spherical caps. 13th Conference Applied Mechanics. Praha: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011. s. 223-226 s. ISBN 978-80-87434-03-1.

ČSN EN 1993-1-6. 2008. Navrhování ocelových konstrukcí. Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí. Český normalizační institut.

ČSN EN 13445-3. 2003. Netopené tlakové nádoby. Část 3: Konstrukce a výpočet. Český normalizační institut.

Deutsche Institut für Normung. 1990. DIN 18800, Part 4. Structural steelwork, Analysis of safety against buckling of shells. Berlin. Beuth Verlag GmbH.

European Convention for Constructional Steelwork. 2008. ECCS TC8 TWG 8.4 Buckling of Steel Shells. European Design Recommendations. 5th Edition. ISBN: 92-9147-000-92.

Stahování

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Stredova, . D., & Tomek, P. (2022). VLIV NATOČENÍ VÝZTUŽNÉHO OKRAJOVÉHO PRSTENCE NA STABILITNÍ ÚNOSNOST KUŽELOVÝCH SKOŘEPIN. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2296

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-29
Přijat 2022-05-31
Publikován 2022-06-30