PŘÍČNĚ ZATĚŽOVANÁ VÁLCOVÁ SKOŘEPINA BEZ POČÁTEČNÍCH IMPERFEKCÍ – POROVNÁNÍ NUMERICKÉ ANALÝZY S EXPERIMENTEM

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2298

Klíčová slova:

ztráta stability, experiment, MKP, válcová skořepina, sedlová podpora

Abstrakt

Úkolem probíhajícího výzkumu je určení vlivu počátečních imperfekcí na ztrátu stability příčně zatěžované válcové skořepiny. Článek popisuje probíhající druhou fázi experimentálního ověření, která aktuálně sestává z ověření nově vyrobených experimentálních vzorků. Z tohoto důvodu se tento článek zaměřuje pouze na variantu modelu bez úmyslně vytvořené počáteční imperfekce. Porovnávány jsou výsledky geometricky a materiálově nelineární numerické analýzy (GMNA) s výstupy zatěžování dvou experimentálních modelů v univerzálním zkušebním stroji. Měřítkem shody je pak hodnota mezního zatížení, při kterém dochází ke ztrátě stability posuzované příčně zatěžované válcové skořepiny. Dále je posuzován i průběh a shoda jednotlivých zatěžovacích křivek. Pokud bude potvrzena dostatečně blízká shoda výsledků numerických analýz s výstupy nových experimentálních vzorků, pak bude umožněn následující krok druhé fáze experimentálního ověření, který bude spočívat v realizaci experimentů vzorků s úmyslně vytvořenou geometrickou počáteční imperfekcí.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Blaschut, J. a Galletly, G.D. 1995. Buckling Strength of Imperfect Steel Hemispheres. Thin-Walled Structures, Special Issue on Buckling strength of Imperfection-Sensitive Shells (23), s. 1-20. https://doi.org/10.1016/0263-8231(95)00001-T

FEM Computer program COSMOS/M, version 2.95, 2010.

Křupka, V. 1987. Buckling and limit carrying capacity of saddle loaded shells. Proceedings of an International Colloquium on “Stability of Plate and Shell Structures”. Ghent, 6. – 8. dubna. Ghent, Belgium: Ghent University, s. 617-622.

Paščenko, P. a Stejskal, P. 2008. Cisterna NKA 46. Kontrola pevnosti – podklad k přípravě měření při jízdních zkouškách. Vývojová zpráva AK-Mechanika, s.r.o., Pardubice, Česká republika.

Voltr, O. a Paščenko, P. 2013. Initial imperfections of horizontal cylindrical shells on saddle supports. Colloquium Hungary: proceedings of 30th International Colloquium on “Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry”. Visegrád, 22. – 24. května. Budapešť, Hungary: Budapest University of Technology and Economics, s. 77-82.

Voltr, O. a Tomek, P. 2019. The experimental verification of the laterally loaded cylindrical shell without initial imperfections. Proceedings of 21st International Scientific Conference Applied Mechanics 2019. Ostravice, 15. – 17. dubna. Ostrava, Česká republika: VŠB – Technická univerzita Ostrava, s. 224-227. ISBN 978-80-248-4287-5.

Wunderlich, W. a Albertin, U. 2002. Buckling behaviour of imperfect spherical shells. International Journal of Non – Linear Mechanics, 37(4-5), s. 589-604. https://doi.org/10.1016/S0020-7462(01)00086-5

Stahování

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Voltr, O., & Tomek, P. (2022). PŘÍČNĚ ZATĚŽOVANÁ VÁLCOVÁ SKOŘEPINA BEZ POČÁTEČNÍCH IMPERFEKCÍ – POROVNÁNÍ NUMERICKÉ ANALÝZY S EXPERIMENTEM. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2298

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-29
Přijat 2022-05-20
Publikován 2022-06-30