HIERARCHIA PREVÁDZKOVO-ORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE

Autoři

  • Milan Dedík
  • Lukáš Čechovič
  • Pavol Meško

Klíčová slova:

Osobná železničná doprava, prevádzka, organizácia, opatrenie, osobná žeelzničná doprava, prevádzka, organizácia, opatrenie

Abstrakt

Charakteristickou črtou železničnej osobnej dopravy je jej vysoká prepravná kapacita. Predurčuje ju, aby vytvorila nosný dopravný systém. Základnou prekážkou je však kvalita dopravnej infraštruktúry, nakoľko v mnohých členských štátoch EÚ neexistujú vysokorýchlostné železničné trate. Cieľom príspevku je analyzovať základné problémy prevádzky a organizácie osobnej železničnej dopravy a navrhnúť opatrenia na zvýšenie jej efektívnosti, atraktívnosti, lepšieho obrazu v očiach verejnosti, ale najmä zvýšenie prepravných výkonov. Stanovením vhodných prevádzkových, organizačných a infraštruktúrnych parametrov sa zlepší konkurencieschopnosť železničnej dopravy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ATIULLAH SAIF, M., MAGHROUR ZEFREH, M., TOROK, A. Public transport Accessibility. Periodica Polytechnika Transportation Engineering 3, 2018.
(2) GAŠPARÍK J., ŠULKO P.: Technológia železničnej dopravy, Líniové dopravné procesy, Žilina: EDIS – vydavateľstvo, 2016. 383 s.
ISBN 978-80-554-11712.
(3) GAŠPARÍK, J., [et al.], Methodology for assessing transport connections on the integrated transport network. Communications : scientific letters of the University of Žilina, 2017, roč.19, č. 2, s. 61 – 67, ISSN 1335-4205.
(4) KUNÍK, P. 2012. Návrh integrovaného taktového řádu Slovenska pro rok 2012. Diplomová práca. Univerzita Pardubice. 91 s.
(5) ĽUPTÁK, V., GÁBOROVÁ, V., ZITRICKÝ, V. Aplikácia empirických modelov v dopravnom plánovaní v podmienkach Slovenskej republiky, Železničná doprava a logistika,
2015, ISSN 1336-7943.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Dedík, M., Čechovič, L., & Meško, P. (2019). HIERARCHIA PREVÁDZKOVO-ORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE. Perner’s Contacts, 14(1), 36-46. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/395

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)