VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA VYUŽÍVANIE SLUŽIEB ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2311

Klíčová slova:

pandémia COVID-19, prepravné výkony, opatrenia

Abstrakt

Uvedený príspevok sa zaoberá dopadom opatrení zavedených v prvom polroku 2020 na železničnú osobnú dopravu v Slovenskej republike za účelom spomalenia šírenia vírusu počas prvej vlny pandémie COVID-19. Príspevok obsahuje chronologický zoznam opatrení zavedených dopravcami a správcom infraštruktúry počas prvej vlny pandémie v železničnej doprave. Hlavným cieľom príspevku je skúmať a analyzovať prepad prepravných výkonov v jednotlivých mesiacoch prvého polroku 2020 a následný odhad vplyvu týchto zmien na sektor osobnej železničnej dopravy. Prepravné výkony sú následne analyzované na troch významných prepravných reláciách v Slovenskej republike, pričom sú porovnávané roky 2018, 2019 a 2020.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Dávid, A., Gašparík, J., Galieriková, A. 2019. The Danube ports as multimodal transport hubs and their logistics services. Business logistics in modern management: proceedings of the 19th international scientific conference, Faculty of Economics in Osijek, ISSN 1849-5931, s. 353-365.

Dedík, M. 2020. Metodika hodnotenia potenciálu železničnej infraštruktúry pre zabezpečenie dopravnej obsluhy v integrovanom dopravnom systéme. Dizertačná práca. EDIS: Žilinská univerzita v Žiline, 157 s.

Gašparík, J. et al. 2018. Development of rail passenger transport by optimizing the operational and organizational measures [electronic]. International Conference on Traffic and Transport Engineering 2018. - 1. vyd. - Belehrad: City Net Scientific Research Center. ISBN 978-86-916153-4-5. s. 628-634 [online].

Gašparík, J., Zahumenská, Z., Pečený, L. 2017. Competitive tendering in the rail passenger transport focusing to the long distance lines [print]. Transport Means 2017: proceedings of international scientific conference.. - 1. vyd. - Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, ISSN 1822-296X 2017. s. 351-355.

Ľupták, V., Pečman, J. 2021. Assessment of the quality of connections on the rail transport network: A case study. Transport Means - Proceedings of the International Conference [print], s. 842-846. ISSN 1822296X

Marra, A.D., et al. 2022. The impact of COVID-19 pandemic on public transport usage and route choice: Evidences from a long-term tracking study in urban area. Transport Policy, 116, s. 258-268. Dostupné online: <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.12.009>

MDSR, 2020. Tlačová správa [online] 10.3.2020 [cit. 2021.1.13]. Dostupné na internete: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu MZSR, 2020. Tlačová správa [online] 6.3.2020 [cit. 2021.1.11]. Dostupné na internete: https://www.health.gov.sk/Clanok?koronavirus-pripad-prvy-opatrenia

Nedeliaková, E., Sekulová, J., Nedeliak, I., Ľoch, M. 2014. Methodics of identification level of service quality in railway transport. Procedia Social and Behavioral Sciences, s. 320-329. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.876

Ponický, J., Čamaj, J., Kendra, M. 2016. Possibilities of Simulation Tools for Describing Queuing Theory and Operations Service Lines in Railway Passenger Transport. International Conference on Engineering Science and Management (ESM). Zhengzhou. China, 2016. ISBN: 978-94-6252-218-3, s. 191 – 194.

Staňo, P., 2021. Vplyv pandémie COVID-19 na osobnú železničnú dopravu v Slovenskej republike. Bakalárska práca. EDIS: Žilinská univerzita v Žiline

Teraz, 2020. RegioJet prijal pre nový koronavírus viacero opatrení [online] 16.3.2020 [cit. 2021.2.6]. Dostupné na internete: https://www.teraz.sk/koronavirus/regiojet-prijal-pre-novy-koronavirus-v/453082-clanok.html

Vickerman, R. 2021. Will Covid-19 put the public back in public transport? A UK perspective. Transport Policy. 103, s. 95-102. Dostupné online: <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.01.005>

ZSSK, 2020. Koronavirus [online] 2020 [cit. 2021.1.25]. Dostupné na internete: https://www.zssk.sk/koronavirus/ŽSR, 2020. Vyjadrenie pre médiá [online] 23.3.2020 [cit. 2021.1.12]. Dostupné na internete: https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2020/marec/cinnost-krizoveho-stabu-zsr.html

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Dedík, M., Bulková, Z., Valla, M., & Mašek, J. (2022). VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA VYUŽÍVANIE SLUŽIEB ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU . Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2311

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-30
Přijat 2022-05-30
Publikován 2022-06-30