ÚLOHA DOPRAVY PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Autoři

  • Milan Douša

Klíčová slova:

udržitelný rozvoj, cíle Agendy 2030, doprava

Abstrakt

Doprava je klíčovým prvkem, který umožňuje plnění několika cílů udržitelného rozvoje. Výrazně přispívá k cílům udržitelného rozvoje v oblasti hospodářského rozvoje, průmyslu a malých a středních podniků a také obchodu a investic. Proto také pomáhá plnit cíle udržitelného rozvoje, které se zaměřují na podporu zaměstnanosti a životních podmínek a zmírňování nerovností a vyloučení. Doprava však přináší v oblasti cílů udržitelného rozvoje také řadu výzev, jako je potřeba snížit dopady na klima a životní prostředí, zlepšit dopravní systémy a bezpečnost silničního provozu a řešit obavy týkající se pracovních míst a důstojné práce. Cílem příspěvku je poskytnout obsahovou analýzu aspektů trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k dopravě a to v souvislosti s naplňováním vybraných cílů Agendy 2030. Prezentovaný příspěvek je součástí řešení projektu VEGA č.1/0302/18 “Inteligentní města jako možnost implementace konceptu udržitelného rozvoje měst ve Slovenské republice”

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) MŽP ČR. Udržitelný rozvoj. 2018. Available at https://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj
(2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí. Available at http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-17
(3) MŽP ČR. Agenda 2030 - SDG Index and Dashboards Report. 2018. Available at https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/agenda_2030/$FILE/OUR_sdg_index_20181012_pdf.pdf
(4) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. 2017. Available at https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/agenda-2030/index.html
(5) Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala. Role of transport in realising the sustainable development goals, and consequent implications for EU policy-making. 2018. In EurLex. Available at https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE0982&qid=1546865290676&from=CS
(6) UN HABITAT. Improving Public Transport Services for Women: A Story from Cairo.2018. In UN Habitat. Available at https://unhabitat.org/improving-public-transportservices-
for-women-astoryfromcairo/2018/?fbclid=IwAR2AVisUqPNDthi5FOAgPWQeSkS8YJHEnshGagdMjCbo-yFnmwbXFcWfZA8
(7) NOVÁČEK, P. Udržitelný rozvoj. 2011. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2795-9.
(8) SLAVÍK, J. Smart city v praxi: jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemnék životu a přátelské k podnikání. 2017. Praha: Profi Press. ISBN 9788086726809.
(9) DOUŠA, M. – ČEPELOVÁ, A. Corporate Responsibility for Sustainable Development in Areas of Human Resources. 2018. International Business Information Management Association (IBIMA). Seville Spain. p. 3756 – 3762. ISBN 978-0-9998551-1-9.
(10) SMART CITY POINT. Chytrá mobilita. 2017. In Smart cities point. Available at http://scpoint.eu/chytra-mobilita/
(11) DOUŠA, M. – ČEPELOVÁ, A. Exploitation of modelling in optimization of Rail Transport in the European Union. 2018. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria. 5th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2018. Vol. 5, Florence, Italy. p. 71-78.
ISBN 978-6197408-67-6.
(12) SDSN. SDG Index and Dashboards. 2018. Available at http://unsdsn.org/
(13) KRULIŠ, K. Sdílená ekonomika v době chytrých měst. 2018. In Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Available at http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskouzahranicni-politiku/sdilena-ekonomika-v-dobe-chytrych-mest/

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Douša, M. (2019). ÚLOHA DOPRAVY PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Perner’s Contacts, 14(1), 47–57. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/396

Číslo

Sekce

Články
Share |