POSÚDENIE PEVNOSTNÝCH CHARAKTERISTÍK LNG NÁDRŽÍ NA PLAVIDLÁCH

Autoři

  • Martin Jurkovič
  • Tomáš Kalina

Klíčová slova:

LNG, pevnostné charakteristiky, LNG nádrže, skladovanie

Abstrakt

Vnútrozemská vodná doprava vsadila jednoznačne na využívanie dvojpalivových systémov nafta – LNG. Širšiemu uplatneniu tohto paliva v doprave predchádza potreba vytvorenia fungujúceho trhu s čím úzko súvisí vyriešenie množstva problémov s logistikou nie len v rámci regiónu, ale aj vzhľadom na regióny produkcie ako aj na fyzikálne vlastnosti LNG súvisiace s jeho prepravou na veľké vzdialenosti. V súčasnosti platná legislatíva týkajúca sa prepravy nebezpečných tovarov (ADN) umožňuje na prepravu LNG po vnútrozemských vodných cestách využívať LNG tankery vybavené špeciálnymi zásobníkmi - nádržami na uchovávanie kryogénnych plynov. Podobné nádrže je možné využiť aj na dlhodobé skladovanie v centrálnych termináloch. Aj keď táto technológia nie je nová, s jej aplikáciou vo vnútrozemských plavidlách sú minimálne skúsenosti. Pri konštrukcii a umiestňovaní nádrží na existujúce plavidla je potrebné hľadať kompromisy zohľadňujúce jednak tvar nádrže a množstvo uskladneného plynu, ako aj izolačné a pevnostné vlastnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BARTA, D., MRUZEK, M., KENDRA, M., KORDOS, P., KRZYWONOS, L.: Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives. In: Advances in Science and Technology Research Journal, Lublin University of Technology, Volume 10, Issue 32, 2016. pp. 240 –247. ISSN 2299-8624.
(2) BUIL, R.M., HERNANDO D.V. Comparison of Heat Insulations for Cryogenic Tankers Using Analytical and Numerical Analysis. Hindawi Publishing Corporation Advances in Mechanical Engineering, 2013. 17 p.
(3) European Commission – SEVESO III. Available on: http://ec.europa.eu/environment
(4) European Committee for Standardization (CEN). Available on: http://www.cen.eu/Pages/default.aspx
(5) GIIGNL. Basic Properties of LNG. [online]. France. 9 p. Available on: http://www.giignl.org.
(6) GIIGNL. Managing LNG Risks. [online]. France. 8 p. Available on: http://www.giignl.org.
(7) HOFFMAN, A.: The Thermal Conductivity of Cryogenic Insulation Materials and Its Temperature Dependence. Cryogenics. 46, 2006. 815-824.
(8) IMO Guidance on the continued use of existing IMO type portable tanks and road tank vehicles for the transport of dangerous goods. Ref.: T3/1.01 DSC/Circ.12 11 November 2003.
(9) SKRUCANY, T., KENDRA, M., SARKAN, B., GNAP, J.: Software simulation of an energy consumption and GHG production in transport. In: Tools of transport telematics: 15th international conference on Transport systems telematics, TST 2015: revised selected papers: Wrocław, Poland, April 15-17, 2015. - Cham: Springer, 2015. pp. 151-160. ISBN 978-3-319-24576-8.
(10) STOPKA, O., KAMPF, R.: Determining the most suitable layout of space for the loading units’ handling in the maritime port. Transport, 12 April 2016. pp. 1-11. ISSN 1648-4142. DOI: 10.3846/16484142.2016.1174882.
(11) GALIERIKOVA, A., SOSEDOVA, J. Environmental aspects of transport in the context of development of inland navigation. In: Ekológia (Bratislava). - ISSN 1335-342X. - Vol. 35, iss. 3 (2016), pp. 279-288.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Jurkovič, M., & Kalina, T. . (2019). POSÚDENIE PEVNOSTNÝCH CHARAKTERISTÍK LNG NÁDRŽÍ NA PLAVIDLÁCH. Perner’s Contacts, 14(1), 74-80. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/402

Číslo

Sekce

Články