METODIKA OPTIMALIZÁCIE TVARU TRUPU PLAVIDLA PRE PODMIENKY PLAVBY S OBMEDZENÝM PONOROM

Autoři

  • Ladislav Illés
  • Martin Jurkovič
  • Tomáš Kalina
  • Piotr Gorzelanczyk

Klíčová slova:

optimalizácia, ponor, CFD analýza, vodná cesta

Abstrakt

Klimatické zmeny v posledných rokoch významne ovplyvňujú plavbu na vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu. Hlavným problémom, ktorý vplýva na plynulosť obchodnej plavby je kolísanie výšky vodnej hladiny. Problémom je nie len nízka, ale aj vysoká vodná hladina. Obidva extrémy majú za následok plavebné obmedzenia, čoho dôsledkom je zníženie spoľahlivosť vodnej dopravy. Jednou z možností, ako zvýšiť spoľahlivosť je aj optimalizácia tvaru trupu plavidiel. Ide najmä o optimalizáciu trupu plavidla pre plavbu na vodných cestách s nízkou vodnou hladinou. Obmedzený plavebný ponor zásadne limituje plavbu najmä v letnom období. Optimalizácia tvaru trupu je proces, ktorý sa skladá z viacerých krokov, na konci ktorých je možné porovnať optimalizovaný tvar trupu s tým pôvodným. Proces optimalizácie je závislý od správneho definovania vstupných elementov. Na optimalizáciu sa najčastejšie používa CFD analýza. Princíp spočíva z vytvorenia výpočtovej domény, ktorá pozostáva zo skutočného geometrického modelu a diskretizhovaného tvaru, z definície hraničných podmienok, z nastavenia fyzikálnych vlastností a príslušných výpočtových metód.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) GALIERIKOVA, A., SOSEDOVA, J. Environmental aspects of transport in the context of development of inland navigation. In: Ekológia (Bratislava). - ISSN 1335-342X. - Vol. 35, iss. 3 (2016), s. 279-288.
(2) AGUIAR, F-C., BENTZ, J., SILVA, J-M.N., FONSECA, A-L., SWART, R., SANTOS, FD., PENHA-LOPES, G. Adaptation to climate change at local level in Europe: An overview. Environmental Science & Policy. Volume 86. 2018. Pages 38-63. ISSN 1462-9011. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.04.010.
(3) LOBANOVA, A., LIERSCH, S., NUNES, J.P., DIDOVETS, I., STAGL, J., HUANG, S.,KOCH, H., LOPEZ, M.R.R., MAULE, C.F., HATTERMANN, F., KRYSANOVA, V.
Hydrological impacts of moderate and high-end climate change across European river basins. Journal of Hydrology: Regional Studies. Volume 18. 2018. Pages 15-30. ISSN 2214-5818. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2018.05.003.
(4) DANUBE COMMISSION. Market observation for Danube navigation. Result in 2017. 2018
(5) SUGALSKI, K., SKRUCANY, T. Grid type impact on the results of the volume of fluid method in the free surface flow calculations around ship hull. In: New trends in production engineering : proceedings of the international conference. - ISSN 2545-2843 (online). - Varšava: De Gruyter Poland. - s. 151-157.
(6) ZHAO, L.-e. Optimal ship forms for minimum total resistance in shallow water. Schr. Schiffbau (1984). p. 445. 10.15480/882.930
(7) SAHA, G.K., SUZUKI, K., KAI, H. Hydrodynamic optimization of ship hull forms in shallow water. J. Mar. Sci. Technol. 9 (2004). pp. 51-62, 10.1007/s00773-003-0173-3.
(8) ROTTEVEEL, E., HEKKENBERG, R. PLOEG, A. Inland ship stern optimization in shallow water. Ocean Engineering. Volume 141. 2017. Pages 555-569. ISSN 0029-8018.
(9) STOPKA, O., ZITRICKY, V., ABRAMOVC, B., MARINOV, M., RICCI, S. Innovative Technologies for sustainable passenger transport. Journal of advanced transportation. Volume 2019, 2 pages. DOI: 10.1155/2019/4197246.
(10) GANCO, M., Mechanika tekutín (Skriptum), ALFA Bratislava (1983), 63-745-83
(11) DOUGLAS, J.F., GASIOREK, J.M., SWAFFIELD, J.A., JACK, L.B., Fluid mechanics. Fifth edition, Pearson Education Limited, Harlow (2005), ISBN-13: 978-0-13-129293-2
(12) KUDELAS, D., Základy počítačového modelovania prúdenia a vizualizácií(Manuscript), Fakulta BERG TU v Košiciach. 2017.
(13) MOLNAR, V., Počítačová dynamika tekutín – Interdisciplinárny prístup s aplikáciamiCFD, STU v Bratislave (2011), ISBN 978-80-8106-048-9

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Illés, L., Jurkovič, M., Kalina, T., & Gorzelanczyk, P. (2019). METODIKA OPTIMALIZÁCIE TVARU TRUPU PLAVIDLA PRE PODMIENKY PLAVBY S OBMEDZENÝM PONOROM. Perner’s Contacts, 14(3), 32-40. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/423

Číslo

Sekce

Články