MOŽNOSTI HODNOTENIA KVALITY VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST

Autoři

  • Martin Jurkovič
  • Tomáš Kalina
  • Róbert Turčan

Klíčová slova:

vnútrozemská vodná cesta, plavebná nehoda, plavebná bezpečnosť, plavba

Abstrakt

Bezpečnosť vnútrozemskej vodnej dopravy predstavuje komplex vzájomne prepojených systémov riadenia plavby a prevádzky vodných ciest. Sledovanie a hodnotenie kvality vodných ciest je závislé predovšetkým od množstva plavebných nehôd a obmedzení, ktoré bránia plynulému dopravnému procesu. Nárast plavebných výkonov má priamy vplyv na zvýšenie rizika vzniku plavebných nehôd. Sledovanie a hodnotenie kvality vnútrozemských vodných ciest je jedným z nástrojom ako reagovať na zmeny v dopravných výkonoch, ako aj impulzom k prijatiu nevyhnutných bezpečnostných opatrení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákon, podľa § 22 až § 36.
(2) Výnos č. 1740/M-2001 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. októbra 2001.
(3) European Maritime Safety Agency. 2017. Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2016. Lisabon, Portugalsko, 2017. [cit. 4.4.2017]. Dostupné z: http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/2903-annual-overview-of-marine-casualties-and-incidents-2016.html.
(4) DAVID, A., ZARNAY, P., PIALA, P. Dunaj a jeho hospodársky význam pre krajiny strednej a východnej Európy. In: Svet dopravy [elektronický zdroj] : vedecký - recenzovaný online časopis. - ISSN 1338-9629. - (20 August 2015), online, [6] s.
(5) GALIERIKOVA, A., SOSEDOVA, J. Environmental aspects of transport in the context of development of inland navigation. In: Ekológia (Bratislava). - ISSN 1335-342X. - Vol. 35, iss. 3 (2016), s. 279-288.
(6) Smernica č. 3/2014. Rok vydania: 2014. Smernica pre vykonávanie odborného vyšetrovania plavebných nehôd v rámci divízie vnútrozemskej plavby. Dopravný úrad, Bratislava. 2014.
(7) VIDAN, P., KASUM, J., MITROVIC, F.: Improving the Quality of Inland Crew, Ships and Inland Waterways.[online]. Split, Chorvátsko, 2011. [cit. 6.4.2017]. Dostupné z: <http://hrcak.srce.hr/file/126174>.
(8) STOPKA, O., KAMPF, R., KOLAR, J., KUBASAKOVA, I. Identification of Appropriate Methods for Allocation Tasks of Logistics Objects in a Certain Area, In: Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2014, Vol. 61, No. 1-2, pp. 1-6. ISSN 0469-6255.
(9) Ministerstvo vnútra SR. Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. [cit. 3.4.2017]. Bratislava, 2010. Dostupné z: http://www.minv.sk/?rocenkaSR.
(10) GALIERIKOVA, A., SOSEDOVA, J. Transport accidents in the EU. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Vol. 11, no. 2 (2016), online, s. 17-24.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Jurkovič, M. ., Kalina, T., & Turčan, R. (2018). MOŽNOSTI HODNOTENIA KVALITY VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST. Perner’s Contacts, 13(1), 55-61. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/477

Číslo

Sekce

Články