TRAŤOVÁ POLOHA VLAKOV – NOVÁ INFORMAČNÁ PODPORA PRE VÝPRAVCOV

Autoři

  • Peter Šulko
  • Lumír Pečený
  • Juraj Čamaj

Klíčová slova:

poloha vlaku, dispečerský aparát, operatívne riadenie

Abstrakt

Operatívne riadenie vlakovej dopravy si vyžaduje kvalitnú informačnú podporu. Všetky operatívne kroky sú naviazané na informácie, ktoré majú všetky kompetentné osoby k dispozícii a môžu z nimi pracovať. Príspevok predstavuje novú aplikáciu v podmienkach manažéra infraštruktúry (ŽSR), ktorá je prioritne určená pre výpravcov. V súčasných podmienkach majú prehľad len o vlastnej stanici a priľahlých medzistaničných úsekoch. Pripravovaná aplikácia umožňuje získať prehľad nielen v najbližšom okolí vlastnej stanice, ale aj vo vybraných traťových úsekoch podľa voľby každého používateľa.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BLAŠKOVIĆ Z. J.; ABRAMOVIĆ, B.; ČVEK, T. 2014. Energy-efficient drive of trains IN: ITS for Seamless and Energy Smart Transport. 22dn International Symposium on Electronics in Transport ISEP 2014. Ljubljana, 2014. ISBN 978-961-6187-54-1.
(2) ČAMAJ, J. 2018. Informačné systémy pre podporu efektívneho riadenia v prostredí železničnej nákladnej dopravy. Habilitačná práca. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. 113 s.
(3) GAŠPARÍK, J. - ZITRICKÝ, V. 2010. Manažment kapacity železničnej infraštruktúry. Žilina: EDIS Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. 130 s. ISBN 978-80-5540-241-3.
(4) GAŠPARÍK, J. et al. 2016. Railway Traffic Operation. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. 278 s. ISBN 978-80-554-1281-8.
(5) NACHITIGALL, P. 2016. Vliv nastavení mobilní části ETCS na brzdnou křivku. In: Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 1, p. 131-137. ISSN: 1801-674X.
(6) Príručka používateľa PIS – Vlakový dispečerský systém ŽSR. Bratislava. GR ŽSR, 2017.153 s.
(7) Príručka používateľa PIS - Graficko-technologická nadstavba.. Bratislava. GR ŽSR, 2015.
(8) Príručka používateľa PIS - Traťová poloha vlakov. ŽSR. Bratislava. GR ŽSR, 2019.
(9) RICCI, S., ĽUPTÁK, V.; CHOVANCOVÁ, M. 2017. Baseline Model to Increase Railway Infrastructure Capacity on a Single-Track Section: a Case Study. IN: LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, České Budějovice: De Gruyter, 2017, Vol.8, No. 2, p. 69-80. ISSN 2336-3037.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Šulko, P., Pečený, L., & Čamaj, J. (2019). TRAŤOVÁ POLOHA VLAKOV – NOVÁ INFORMAČNÁ PODPORA PRE VÝPRAVCOV. Perner’s Contacts, 14(1), 106–111. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/406

Číslo

Sekce

Články
Share |