POROVNANIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV PREPRAVNEJ CHARAKTERISTIKY ŽELEZNIČNÝCH NÁKLADNÝCH VOZŇOV

Autoři

  • Jaroslav Mašek
  • Juraj Čamaj

Klíčová slova:

ukazovatele ložnej kapacity, technický koeficient tary, maximálne zaťaženie vozňa

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá porovnaním vybraných ukazovateľov prepravnej charakteristiky železničných nákladných vozňov, ktoré môže byť užitočné z pohľadu dopravcov ako aj prepravcov. Medzi vybrané ukazovatele sme zaradili vlastné ukazovatele a ukazovatele maximálneho zaťaženia. Výpočty vychádzajú z východiskových ukazovateľov ložnej kapacity a základných technických údajov o vozňoch.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ROZHODNUTIE KOMISIE z 28. júla 2006 o technickej špecifikácii interoperability
týkajúcej sa subsystému „vozový park – nákladné vozne“ transeurópskej konvenčnej
železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2006) 3345],(2006/861/ES)
(2) Smernice nakladania UIC. Zväzok 1: Zásady.
(3) Smernice nakladania UIC. Zväzok 3: Traťové triedy.
(4) JAGELČÁK, J.: Overovacie merania najčastejšie používaných viazacích metód v cestnej
nákladnej doprave a diagram rozdelenia záťaže [elektronický zdroj] / Juraj Jagelčák. -
Verzia 2.2. - Online dokument. - Žilina: © Juraj Jagelčák, 2006. - 59 s. Publ. aj v angl.
mutácií - http://kcmd.uniza.sk/securing/securingSKEN.pdf
(5) JAGELČÁK, J.: Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave. 1. vyd. - Žilina:
Žilinská univerzita, 2008. - 138 s., - ISBN 978-80-8070-858-0
(6) JAGELČÁK, J., DÁVID, A., ROŽEK, P.: Námorné kontajnery.1. vyd. - Žilina : Žilinská
univerzita, 2010. - 262 s. ISBN 978-80-554-0207-9
(7) ADAMICOVÁ, E., KEJÍKOVÁ, A.: Železničná prepravná prevádzka. Bratislava: Alfa,
1987. 222 s. ISBN 63-714-87.
(8) ČERMÁK, J., GAŠPARÍK, J., JAGELČÁK, J.: Projekt ChemLog - bezpečnejšia
a efektívnejšia preprava pre chemický priemysel. In: Eurokombi – Intermodal 2011:
rozvoj kontinentálnej intermodálnej prepravy: 13. Medzinárodná vedecká konferencia,
Žilina 6.-7. Jún 2011, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2011, ISBN 978-80-554-
0391-5. S. 34-40.
(9) ŠULGAN, M., KUBASÁKOVÁ, I.: Logistika nákladnej dopravy. In: Doprava a spoje
[elektronický zdroj]: internetový časopis. - ISSN 1336-7676. - 2010. - Č. 1 (2010), s. 218-
221.
(10) JAGELČÁK, J.: Rozdielne požiadavky na upevnenie nákladu v kombinovanej
doprave. In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj]: elektronický odborný
časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943.
- 2009. - Roč. 5, č. 1 (2009) s. 53-57.

Stahování

Publikováno

2012-04-30

Jak citovat

Mašek, J. ., & Čamaj, J. . (2012). POROVNANIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV PREPRAVNEJ CHARAKTERISTIKY ŽELEZNIČNÝCH NÁKLADNÝCH VOZŇOV. Perner’s Contacts, 7(1), 108–125. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1092

Číslo

Sekce

Články
Share |