CELKOVÝ KONCEPČNÍ DATOVÝ MODEL

Autoři

  • Jiří Plíhal
  • Pavel Nedoma
  • Zdeněk Franc

Klíčová slova:

datové modely, geografické informační systémy, pokročilé asistenční systémy pro řidiče, ITS databáze

Abstrakt

Předkládaný článek poskytuje základní přehled o vývoji mezinárodního normy v oblasti konceptuálního a logického datového modelu a fyzického formátu pro kódování geografických databází pro aplikace a služby inteligentních dopravních systémů (ITS). Hlavní zaměření je na aplikace kooperativních ITS systémů, automatizované systémy řízení a související informace o pozemních komunikacích a jízdních pruzích.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ISO/NP 20524: Inteligentní dopravní systémy — Geografické databázové soubory GDF
5.1. Specifikace pro výměnný formát mapových dat a prostředí pro různé mapové
poskytovatele, část 1: data společná pro různé mapové zdroje
(2) ISO 14296: 2016 Inteligentní dopravní systémy - Rozšíření specifikací mapových databází
pro aplikace kooperativních IT systémů
(3) prEN 12896:2015, Referenční datový model pro veřejnou dopravu
(4) ISO / ISO/WD 20524, Inteligentní dopravní systémy — Geografické databázové soubory
GDF 5.1 — část 2: Mapová data užívaná v automatizovaných řídicích systémech,
kooperativní ITS a multimodální doprava, pracovní návrh.
(5) PŔIBIL, P. a kol. Sborník dopravní terminologie. České vysoké učení technické v Praze,
Praha 2010, projekt MD ČR 105/2008-520 TPV/2. ISBN 978-80-01-04654-8.
(6) GRUBMÜLLER, S., PLÍHAL, J., NEDOMA, P. Automated Driving from the View of
Technical Standards, Automated driving 2017. ISBN 978-3-319-31893-6, p. 29-40
(7) PLÍHAL, J. extrakt z návrhu technické normy 17572-3 Dostupné z
<http://www.silmos.cz/@files/doc2660.pdf>.

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Plíhal, J. ., Nedoma, P. ., & Franc, Z. (2019). CELKOVÝ KONCEPČNÍ DATOVÝ MODEL. Perner’s Contacts, 14(3), 70-80. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/430

Číslo

Sekce

Články