SAFETY MANAGEMENT SYSTEM JAKO NÁSTROJ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI LETECKÉ DOPRAVY

Autoři

  • Lenka Heřmánková
  • Vladimír Němec
  • Tomáš Krejsa

Klíčová slova:

systém řízení bezpečnosti, letecká doprava, bezpečnost

Abstrakt

Bezpečnost letecké dopravy je zásadním aspektem, podle kterého se posuzuje její kvalita. Snahy o udržení co možná nejvyšší úrovně bezpečnosti by tak měly představovat prioritní cíl všech subjektů zainteresovaných v civilním letectví. Článek se zabývá bezpečností letecké dopravy a základním nástrojem, který se řízením bezpečnosti zabývá, a sice systémem řízení bezpečnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) VITTEK, P., KRAUS, J., SZABO, S. Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. 197 s. ISBN 978-80-7204-944-8.
(2) Letecký předpis řízení bezpečnosti L 19 [online]. 2013 [cit. 2018-02-11]. Dostupné z: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 [online]. 2008 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0300&qid=1518263873061&from=EN.
(4) CIVIL AVIATION AUTHORITY. Safety Management Systems – Guidance to Organisations. Safety Regulation Group. 2010. Version 3.
(5) CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. Safety Management System Basics. In Safety management system kit – Booklet 1. 2014a. 2nd edition.
(6) CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. Safety policy and objectives. In Safety management system kit – Booklet 2. 2014b. 2nd edition.
(7) IATA. Emergency Response Plan: A template for Air Carriers. 2009.
(8) CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. Resource kit workbook. In Safety management system kit – Booklet 8. 2014c. 2nd edition.
(9) BJERKE, M., RENGER, R. Being smart about writing SMART objectives. Evaluation and Program Planning, 2017, Vol. 61, s. 125-127. ISSN 0149-7189. (10) MacLEOD, L. Making SMART goals smarter. Physician executive, 2012, Vol. 38 (2), s. 68-70.
(11) CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. Safety risk management. In Safety management system kit – Booklet 3. 2014d. 2nd edition.
(12) Safety Management Manual. Doc 9859 AN/474 [online]. 2013 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Documents/Doc.9859.3rd%20Edition.alltext.en.pdf.
(13) CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. Safety assurance. In Safety management system kit – Booklet 4. 2014e. 2nd edition.
(14) CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. Safety promotion. In Safety management system kit – Booklet 5. 2014f. 2nd edition.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Heřmánková, L. ., Němec, V. ., & Krejsa, T. . (2018). SAFETY MANAGEMENT SYSTEM JAKO NÁSTROJ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI LETECKÉ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 13(1), 31-38. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/464

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)