HIL TESTOVÁNÍ MECHTRONICKÉHO SYSTÉMU V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH

Autoři

  • Pavel Kučera
  • Václav Píštěk

Klíčová slova:

řídicí algoritmus, diferenciál, (MIL) Model in the Loop, (HIL) Hardware in the Loop, NI VeriStand

Abstrakt

Tento článek se zabývá laboratorním testováním snímačů a akčních členů u mechtronického systému určeného pro automatické uzavírání diferenciálu. Jeho řídicí algoritmus je implementován na hardware pro HIL testování. Je sledována reakce sestaveného mechatronického systému na reálné snímače a v závěru jsou zobrazeny výsledky z real-time testování k ověření správné reakce akčního členů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) DABNEY, James B. a Thomas L. HARMAN. Mastering Simulink. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2004. 376 s. ISBN 0-13-142477-7.
(2) GREPL, Robert. Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics. 1. vyd. Praha: BEN, 2007. 151 s. ISBN 978-80-7300-226-8.
(3) KUČERA, P. Mechatronický přístup v dynamice vozidel. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 116 s. Vedoucí dizertační práce Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
(4) KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. Transmission Computational Model in Simulink. Perner's Contacts [online]. 2013, VIII, č. 4, s. 37-48 [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/33_2013/Kucera.pdf
(5) KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. Virtual prototype of a heavy duty off-road truck driveline in Simulink software. In: Transport means 2014: Proceedings of 18th International Conference. Kaunas: Technologija, 2014, s. 5-8. ISBN 9955-09-935-6.
(6) STELZENEDER, Franz X. a H. AITZETMÜLLER. ADM Drive-Train Management. In: FISITA 2000 World Automotive Congress. Seoul: Korea Society of Automotive Engineers, 2000, IS003 s. 1-7. ISBN 89-85000-00-4.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Kučera, P., & Píštěk, V. (2018). HIL TESTOVÁNÍ MECHTRONICKÉHO SYSTÉMU V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH. Perner’s Contacts, 13(1), 83-89. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/482

Číslo

Sekce

Články