NOVÁ METODIKA HODNOTENIA DOPRAVNÝCH SPOJENÍ V ZÁVISLOSTI OD INTEGROVANEJ DOPRAVNEJ SIETE

Autoři

  • Vladimír Ľupták
  • Veronika Gáborová
  • Zdenka Záhumenská

Klíčová slova:

dopravný prúd, kvalita spojenia, Lillov model

Abstrakt

Periodická linková doprava predstavuje integrovaný taktový cestovný poriadok, kde je okrem pravidelne sa opakujúcej líniovej formy sledovaná aj sieťová previazanosť. Dôležitým faktorom je minimalizácia prestupných časov vo vybraných miestach - dopravných uzloch. Cieľom je minimalizácia celkového prepravného času cestujúceho z miesta A do miesta B.
Základným stavebným kameňom dopravných služieb je poskytovať cestovné príležitosti vytvorením väzieb a spojení. Často sa po zavedení nového cestovného poriadku, v rámci diskusie, hodnotí kvalita cestovného poriadku subjektívnym spôsobom. Autori riešia niektoré najproblematickejšie prvky na zlepšenie kvality železničnej osobnej dopravy. V súčasnej dobe neexistuje žiadna metodika pre posudzovanie cestovných poriadkov z dopravného hľadiska ako celku. Hodnotia sa konkrétne vlaky a spojenia iba v staniciach, nie však kvalita spojenia z bodu A do bodu B.
Cieľom tohto článku je predstaviť novú metodiku pre posudzovanie cestovného poriadku, pokiaľ ide o osobnú dopravu a týkajúce sa prestupy a prepojenia. Z pohľadu cestujúceho je nutné posúdiť dostupnosť cestovných príležitostí medzi vybranými bodmi na železničnej sieti. Ponuka cestovných spojení z A do B je v zásade ovplyvnená časom jazdy, počtom prestupov (zmena dopravného prostriedku) a počtom cestovných možností. Na možnosti prestupov a prepojenia má vplyv niekoľko faktorov. To je výsledok nastavenia návrhu kritérií pre vyhodnotenie spojení.
Predostretá štúdia je navrhnutá v gescii zostavenia nástrojov na objektívne hodnotenie kvality spojenia verejnej osobnej dopravy. Konkrétne sa jedná o aspekty dostupnosti a času dopravných služieb vo vybraných zemepisných oblastiach v reciprocite s normou EN 13816.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Ľupták V., Gáborová V., Zitrický V. 2015. The application of empirical models in transport planning in the Slovak Republic, In: Zeleznicna doprava a logistika. ISSN 1336-7943, p. 10-13. Online on: https://fpedas.utc.sk/zdal/images/zdal/archiv/zdal_2015_02.pdf (in Slovak)
(2) Zitrický V., Gašparík J., Pečený L. 2015. The methodology of rating quality standards in the regional passenger transport. In: Transport Problems = Problemy Transportu : international scientific journal. Vol. 10, sp. Edition, (2015), p. 59-72.
(3) Poliak, M., Križanová, A., Semanová, Š., Gajanová, Ľ. 2014. The influence of contract form choice of the transport services ensuring on performance contracting entity requirement. In: Transport Problems = Problemy Transportu : international scientific journal. - ISSN 1896-0596. - Vol. 9, iss. 4 (2014) s. 153-161.
(4) Stopka, O., Šimková, I., Konečný, V.: The quality of service in the public transport and shipping industry. 2015. In: Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, vol. 62, Special Issue, s. 126-130. ISSN 0469-6255
(5) Gašparík, J.; Široký, J.; Pečený, L.; Halás, M. 2014. Methodology for assesing the quality of rail connections on the network. In: Communications: scientific letters of the University of Žilina. Vol. 16, no. 2 (2014), p. 25-30. ISSN 1335-4205
(6) Černá A., Černý J. 2014, Manažerské rozhodování o dopravních systémech, Univerzita Pardubice 2014, 230 s, ISBN 978-80-7395-849-7
(7) Drdla, P.: Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu, Univerzita Pardubice 2014, vyd. 1., 2014, 412 s., ISBN 978-80-7395-787-2

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Ľupták, V., Gáborová, V., & Záhumenská, Z. (2016). NOVÁ METODIKA HODNOTENIA DOPRAVNÝCH SPOJENÍ V ZÁVISLOSTI OD INTEGROVANEJ DOPRAVNEJ SIETE. Perner’s Contacts, 11(3), 116-123. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/552

Číslo

Sekce

Články