NÁVRH KRITÉRIÍ PRE HODNOTENIE KVALI TY SPOJENIA NA SIETI ŽSR

Autoři

  • Vladimír Ľupták
  • Jozef Gašparík

Klíčová slova:

spojenie, prípojovosť, hodnotenie kvality, metodika

Abstrakt

Cieľom príspevku je načrtnúť novú metodiku pre hodnotenie GVD v osobnej preprave z hľadiska prípojovosti a spojenia. Z pohľadu cestujúceho je potrebné hodnotiť dostupnosť príležitostí cestovať medzi vybranými miestami na sieti železníc. Ponuku prepravy z miesta A do miesta B v zásade ovplyvňuje čas prepravy, počet prestupov, počet cestovných príležitostí. Na prípoje a na spojenie má teda vplyv viacero faktorov. To je východiskom pri vypracovaní návrhu súboru hodnotiacich kritérií hodnotenia prípojovosti

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) DRDLA, P.: Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu, Univerzita Pardubice, 1. vydanie Univerzita Pardubice, 2014, 412 s., ISBN 978-80-7395-787-2.
(2) MELICHAR, V.: Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele. Etapa I: Vymezení základní filosofie hodnoty dopravní služby z pohledu uživatele. Dílčí zpráva grantového projektu GAČR č. 103/09/1158, Univerzita Pardubice 2009
(3) HALÁS, M. ; GAŠPARÍK, J. ; ŠIROKÝ, J. ; PEČENÝ, L.: Methodology for assesing the quality of the connection on network [Metodika pre hodnotenie kvality železničného spojenia na sieti] In: Communications – vedecký časopis Žilinskej univerzity, roč. 16/2 2014 ISSN 1335-4205
(4) ĽUPTÁK, V., GAŠPARÍK, J., PEČENÝ, L.: Methodology for assessing the quality of rail connections on the netwok In: Transcom 2015, ISBN 978-80-554-1043-2.
(5) ĽUPTÁK, V., GÁBOROVÁ, V., ZITRICKÝ, V., Aplikácia empirických modelov v dopravnom plánovaní v podmienkach Slovenskej republiky, In: Železničná doprava a logistika, ročník 2015, ISSN 1336-7943.

Stahování

Publikováno

2016-04-22

Jak citovat

Ľupták, V., & Gašparík, J. (2016). NÁVRH KRITÉRIÍ PRE HODNOTENIE KVALI TY SPOJENIA NA SIETI ŽSR. Perner’s Contacts, 11(1), 122–130. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/516

Číslo

Sekce

Články
Share |