ELASTICITA POPTÁVKY V DOPRAVĚ A PRŮMĚRNÝCH MEZD ZAMĚSTNANCŮ

Autoři

  • Kateřina Pojkarová
  • Jindřich Ježek

Klíčová slova:

Elasticita poptávky, příjem, veřejná doprava

Abstrakt

Příjmová elasticita měří rozsah, v němž se poptávka mění v závislosti na změnách příjmu spotřebitelů, zákazníků. Je důležitým nástrojem dopravního ekonoma při analýze dopravní poptávky. Při zkoumání vztahu příjmu (mezd zaměstnanců) a poptávky po veřejné dopravě lze využít regresní i korelační analýzy, následně pak i výpočtu koeficientů elasticit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] Český statistický úřad [online]. [cit. 2009-09-24]. Dostupné z <
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/krajske_rocenky
[2] HUŠEK, Roman. Základy ekonometrické analýzy I., Modely a metody.
Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997. ISBN 80-7079-102-0.

Stahování

Publikováno

2009-11-30

Jak citovat

Pojkarová, K. ., & Ježek, J. (2009). ELASTICITA POPTÁVKY V DOPRAVĚ A PRŮMĚRNÝCH MEZD ZAMĚSTNANCŮ. Perner’s Contacts, 4(3), 194–200. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1162

Číslo

Sekce

Články
Share |