VLIV SLOVA „ZDARMA“ NA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ RŮZNÝCH GENERACÍ

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2395

Klíčová slova:

iracionální chování, rozhodování, doprava, spoje, zdarma, generace

Abstrakt

V dopravě, spojích nebo jakékoli jiné oblasti lidé často činí rozhodnutí, která nejsou racionální. Jedním z vlivů, který to způsobuje, je nabídka něčeho zdarma. Tento článek se zaměřil na zkoumání tohoto vlivu mezi různými generacemi. Snahou bylo zjistit, jestli mladší generace reagují odlišným způsobem než generace starší. Významný rozdíl se neprokázal, při zkoumání tohoto problému se však ukázal (a potvrdil) jiný jev, a to vliv formulace nabídky se slovem „zdarma“ na rozhodování spotřebitelů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Ariely, D., 2009. Jak drahé je zdarma. Praha: Práh. ISBN 978-807252-239-2.

Azimi, G., Rahimi, A. a Jin, X. 2021. Exploring the attitudes of Millennials and Generation Xers toward ridesourcing services. Transportation (2021). <https://doi.org/10.1007/s11116-021-10227-y>

Brand, B.M., Rausch, T.M., Brandel, J. 2022. The Importance of Sustainability Aspects When Purchasing Online: Comparing Generation X and Generation Z. Sustainability. 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095689>

Caudron, S. 1997. Can Generation Xers be trained? Training & Development, 51 (3), s.20-&.

Ferreira, P. 2019. Exploring Employee Engagement across Generations in Hospitality: A Cross-Sectional Study of European Countries. International Conference on Tourism Research (Ictr 2019). Dostupné z: https://www.proquest.com/docview/2288610312/fulltext/A33419CB5E554AD6PQ/14?accountid=17239 [cit. 2022-10-27].

FORBES, 2016. Práce, jídlo, peníze a vztahy. Forbes Česko [online]. Dostupné z: http://generace.forbes.cz/tabulka/ [cit. 2022-09-27].

Frischmann, T., Hinz, O. a Skiera, B. 2012. Retailers' Use of Shipping Cost Strategies: Free Shipping or Partitioned Prices. International Journal of Electronic Commerce, 16(3), s.65-88. <https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415160303>

Chebeň, J. 2014. Effectivenes of TV Advertising when Targeting Generations Y and X. 5th international scientific conference on trade, international business and tourism: Application of knowledge inprocess of business Dynamization in Central Europe. Mojmirovce, 16.-17.října 2014. Bratislava, Slovensko: Ekonom, Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 186-194.

Kahneman D. a Tversky, A. 1979. Prospect theory – analysis of decision under risk. Econometrica. 47(2), s.263-291.

Kamenidou I, Stavrianea A, Bara E-Z. 2020. Generational Differences toward Organic Food Behavior: Insights from Five Generational Cohorts. Sustainability. 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062299>

Karbasivar, A. a Yarahmadi, H. 2011. Evaluating Effective Factors on Consumer Impulse Buying Behavior. Asian Journal of Business Management Studies, 2(4), s. 174-181. ISSN 2222-1387

Klein, N.J. a Smart, M.J. 2017. Millennials and car ownership: less money, fewer cars. Transport Pol., 53, s. 20-29. < https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.08.010>

Koo, J. a Suk, K. 2020. Is $0 Better than Free? Consumer Response to “$0” versus “Free” Framing of a Free Promotion. Journal of Retailing, 96(3), s. 383-396.

<https://doi.org/10.1016/j.jretai.2019.11.006>

Li, S., Sun, Y. a Wang, Y. 2007. 50 % Off or Buy One Get One Free? Frame Preference as a Function of Consumable Nature in Dairy Products, The Journal of Social Psychology, 147(4), s. 413-421.<http://dx.doi.org/10.3200/SOCP.147.4.413-422>

Niemczyk, A., Seweryn, R. a Smalec, A. 2019. Z Generation in the International Tourism Market. Economic and Social Develompent (ESD 2019). Rabat, 21.-21.3.2019, Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency s. 123-132.

O’Bannon, G. 2001. Managing Our Future: The Generation X Factor. Public Personnel Management, 30(1), 95–110. <https://doi.org/10.1177/009102600103000109>

Shampanier, K., Mazar, N. a Ariely, D. 2007. Zero as a special price: The true value of free products. Marketing science, 26 (6), s. 742-757. <https://doi.org/10.1287/mksc.1060.0254>

Shin, H., Eastman, J. a Li, Y. 2022. Is it love or just like? Generation Z’s brand relationship with luxury, Journal of Product & Brand Management, 31 (3), s. 394-414. <https://doi.org/10.1108/JPBM-08-2020-3049>

Sitášová, J. 2013. Generation Y and the Reflection of their Expectations in Companies' Practice. Marketing Identity: Design That Sells, Smolenice, 4.-5.11.2013, Trnava:Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. 169-180.

Smith, M. a Sinha, I. 2000. The Impact of Price and Extra Product Promotions on Store Preference. International Journal of Retail and Distribution Management, 28(2), s. 83-92. <http://dx.doi.org/10.1108/09590550010315269>

Tversky, A. a Kahneman, D. 1974. Judgement under uncertaity – heuristics and biases. Science. 185 (4157), s. 1124-1131.

Stahování

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Pojkarová, K., Anchutkina, Y., & Baťová, K. (2022). VLIV SLOVA „ZDARMA“ NA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ RŮZNÝCH GENERACÍ. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2395

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-10-27
Přijat 2022-11-11
Publikován 2022-12-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>