OVLIVŇUJE CENOVÁ KOTVA V DOPRAVĚ VŠECHNY GENERACE STEJNOU MĚROU?

Případová studie v rozhodování o ceně letenky

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1716

Klíčová slova:

iracionální rozhodování, generace X, generace Y, generace Z, efekt kotvy, cena, letenky

Abstrakt

Mnoho publikací bylo napsáno o působení kognitivních klamů při rozhodování, ať už je tím klamem paradox volby, efekt volavky, haló efekt nebo klam dostupnosti. Tento článek se zaměřuje na efekt kotvy neboli vtisknutí. Lidé mají tendenci nechat se ovlivnit v podstatě jakýmkoli číslem, které uvidí před rozhodováním o ceně zboží a jeho nákupu. Otázkou zůstává, zda se všechny generační skupiny nechají ovlivnit stejným způsobem, nebo jestli jsou různé generace různě citlivé na působení kotvy. Tato otázka byla soustředěna na oblasti rozhodování o ceně letenky, kde proběhl průzkum mezi různými generacemi. Nejen na základě analýzy rozptylu pak bylo možné konstatovat, že mladší generace jsou na vliv kotvy citlivější než ty starší.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Alonso–Almeida, M.D.M., Llach, J. 2019. Socially responsible companies: Are they the best workplace for millennials? A cross-national analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/csr.1675 [cit.: 20. 10. 2021].

Ariely, D. 2009. Jak drahé je zdarma. Praha: Práh

Cialdini, R. a kol. 1975, Reciprocal Concessions Procedure for Inducing Compliance: The Door-in-the-Face Technique. Journal oj Personality and Social Psychology. [online]. Dostupné z: http://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Influence_Compliance/Cialdini.et.al.Reciprocal.Concessions.Procedure.1975.article.pdf 7 [cit.: 21. 10. 2021].

Cogin, J., 2012. Are generational differences in work values fact or fiction? Multi-country evidence and implications. The International Journal of Human Resource Management [online]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2011.610967 [cit.: 21. 10. 2021].

Delbosc, A. 2017. Delay or forgo? A closer look at youth driver licensing trends in the United States and Australia. Tranposrtation. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s11116-016-9685-7 [cit.: 20. 10. 2021].

Forbes. 2017. Práce, jídlo, peníze a vztahy. [online]. Dostupné z: http://generace.forbes.cz/tabulka/[cit.: 21. 10. 2021].

Fry, R. 2018. Pew Research Center. [Online]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/11/millennials-largest-generation-us-labor-force/ [cit.: 20. 10. 2021].

Grimsrud, M., El-Geneidy, A. 2014. Transit to eternal youth: lifecycle and generational trends in Greater Montreal public transport mode share. Transportation. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s11116-013-9454-9 [cit.: 20. 10. 2021].

Cheng, Z., Xu, Y, Pan, Y. 2018. Dialectical relationship between millennial employee retention and well-being. 2nd international conference on economics and management, education, humanities and social sciences. Wuhan, 29.-30.března 2018. Wuhan, Čína: Atlantis Press, s.264-267.

Kahneman D., Tversky, A. 1979. Prospect theory – analysis of decision under risk. Econometrica. 47(2), s.263-291

Khan, Fatma, M., Kumar, V., Amoroso, S. 2021. Do experience and engagement matter to millennial consumers?. Marketing intelligence & planning. 39 (2), 329-341.

Kuhnimhof, T., Buehler, R., Dargay, J. 2011. A New Generation: Travel Trends for young Germans and Britons. Transportation Research Record. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.3141/2230-07 [cit.: 20. 10. 2021].

Licite, L., Janmere, L. 2017. Millennial Student Expectations towards Higher Education in Latvia. 16th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development. Jelgava, 24-26. Května. Jeglava, Litva: Latvia Univ Agriculture, s. 1440-1445.

Mai, J. 2018. Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem. Praha: Portál.

McRaney, D. 2014. Nejste tak chytří, jak si myslíte. Brno: BizBooks

Parry, E., Urwin, P. 2011. Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence. IJMR. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2010.00285.x [cit.: 20. 10. 2021].

Pew Research Center. 2019. The generations defined. [online]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/ [cit.: 20. 10. 2021].

Pew Research Center. 2020. Millennials. [online]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/topic/generations-age/generations/millennials/ [cit.: 20. 10. 2021].

Pojkarová, K., Gottwald, D. 2020. The irrationality of consumers choosing plane tickets. Perner’s Contacts, 15(2), s. 1-12

Sao, R., Tolani, K. 2018. What Do Millennials Desire For? A Study of Expectations From Workplace. Helix. [online]. Dostupné z: http://helix.dnares.in/wp-content/uploads/2018/11/4157-4160.pdf [cit.: 20. 10. 2021].

Schalie, Barbara. 2020. Introducing Generation Z: Who Are They and How Will They Impact the Clinical Research Workplace? SOCRA. [online]. Dostupné z: https://www.socra.org/blog/introducing-generation-z-who-are-they-and-how-will-they-impact-the-clinical-research-workplace/[cit.: 20. 10. 2021].

Sítě v hrsti. 2021. Kdo je Generace X, Y (miléniálové), tichá generace Z a Baby boomers? [online]. Dostupné z: https://sitevhrsti.cz/generace-x-y-z-baby-boomers/ [cit.: 20. 10. 2021].

Tversky, A., Kahneman, D. 1974. Judgment under uncertainty – heuristics and biases. Science. 185 (4157), s. 1124-1131

Stahování

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Pojkarová, K. (2021). OVLIVŇUJE CENOVÁ KOTVA V DOPRAVĚ VŠECHNY GENERACE STEJNOU MĚROU? Případová studie v rozhodování o ceně letenky. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1716

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-10-28
Přijat 2021-11-25
Publikován 2021-12-30