MINIMALIZACE NÁKLADŮ A AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ

Autoři

  • František Dušek
  • Daniel Honc

Klíčová slova:

automatické řízení, vícerozměrové systémy, náklady na řízení

Abstrakt

Řízení vycházející z ekonomických kritérií se používá obvykle až ve vyšších úrovních řízení a probíhá za přímé účasti člověka tj. nejde o automatické řízení v reálném čase. V článku je ukázáno, že za určitých okolností lze čistě ekonomické kritérium (minimalizace nákladů na dosažení a udržení požadovaného stavu) zařadit jako součást cíle plně automatického řízení tj. použít ekonomické kritérium i na nižších úrovních řízení. Základním předpokladem je, aby řízený systém měl více ovládaných vstupů než řízených výstupů. Dalším požadavkem je umět stanovit náklady na realizaci jednotlivých ovládaných vstupů. Je ukázán princip řešení – formulace problému jako úlohy hledání vázaného extrému. Jsou uvedeny dva příklady návrhu řízení s rozšířením cíle řízení o další požadavek – minimalizace nákladů na řízení. Jeden příklad se zabývá doplněním požadavku na nákladovou minimalizaci do návrhu jednoduchého decentralizovaného řízení (fiktivního) systému s čtyřmi vstupy a třemi výstupy. Druhý případ ukazuje způsob přidání požadavku minimalizace nákladů do sofistikovaného prediktivního řízení ideálního termostatu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

DUŠEK, F.; HONC, D. Static compensator for non-square MIMO systems. In.: 8th

International Scientific-Technical Conference Process Control 2008, Kouty nad Desnou 9-

, June 2008, Czech Republic, University of Pardubice, 2008, p. 13, ISBN 978-80-7395-

-4 (plný text 7 stran na doprovodném CD).

DUŠEK, F.; HONC, D. Transformace soustav s různým počtem vstupů a výstupů pro

decentralizované řízení. Automatizace (51)7-8, 2008, Automatizace s.r.o. Praha, s. 458-

, ISSN 0005-125X.

DUŠEK, F.; HONC, D. Návrh a simulace řízení nesymetrického systému. Automatizace

(50)10, 2007, Automatizace s.r.o. Praha, s.636-642, ISSN 0005-125X.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Dušek, F., & Honc, D. (2008). MINIMALIZACE NÁKLADŮ A AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ. Perner’s Contacts, 3(5), 81–89. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1336

Číslo

Sekce

Články
Share |