PREDIKCE BUDOUCÍHO CHOVÁNÍ DYNAMICKÉHO SYSTÉMU

Autoři

  • Jaroslava Králová
  • Daniel Honc

Klíčová slova:

predikce, dynamický model systému

Abstrakt

Článek je zaměřen na problematiku prediktivního řízení. Konkrétně se jedná o predikci budoucího chování dynamické soustavy. K odhadu budoucího chování potřebujeme znát model soustavy. Ten je možný získat dvěmi způsoby – matematicko-fyzikální analýzou nebo experimentální identifikací. Predikční schopnosti jednotlivých modelů jsou ověřeny na laboratorním zařízení (na hydraulicko-pneumatické soustavě).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ROSSITER, J. A. Model – based predictive control a practical approach. Florida: CRC

Press LLC, 2003. 318 s. ISBN 0-8493-1291-4.

MACHÁČEK, J., HONC, D., DUŠEK, F. Výukový laboratorní model hydraulickopneumatické

soustavy. AUTOMA, 2005, č. 8-9, s. 108-109

DRÁBEK, O., MACHÁČEK, J. Experimentální identifikace. Skriptum, Vysoká škola

chemicko-technologická v Pardubicích, Pardubice, 1987. 275 s.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Králová, J., & Honc, D. (2008). PREDIKCE BUDOUCÍHO CHOVÁNÍ DYNAMICKÉHO SYSTÉMU. Perner’s Contacts, 3(5), 177–182. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1370

Číslo

Sekce

Články
Share |