ŘÍZENÍ SOUSTAVY SE DVĚMI VSTUPY A JEDNÍM VÝSTUPEM

Autoři

  • Daniel Honc

Klíčová slova:

řízení, statický kompenzátor, optimalizace

Abstrakt

Článek je věnován problematice řízení soustavy se dvěmi vstupy a jedním výstupem pomocí zpětnovazebního regulátoru a statického kompenzátoru. U takovéto soustavy lze žádané hodnoty výstupu dosáhnout obecně libovolnou kombinací vstupů. Kompenzátor přepočítává akční veličinu regulátoru na vstupy soustavy tak, aby bylo dosaženo žádané hodnoty na výstupu soustavy a současně se vstupy v ustáleném stavu blížily k žádaným hodnotám vstupů (optimálně z pohledu kvadratického kritéria). Navrhovaná metoda dovoluje řídit soustavy s větším počtem vstupů než je počet výstupů soustavy standardními metodami a navíc umožňuje například optimalizovat náklady na řízení v ustáleném stavu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

F. Dušek, D. Honc, Static compensator for non-square MIMO systems. In 8th

International Scientific-Technical Conference Process Control 2008, Kouty nad Desnou,

Czech Republic, June 9 - 12 2008. University of Pardubice, Pardubice, 2008, p. 13 + CD

ROM. ISBN 978-80-7395-077-4

F. Dušek, D. Honc, Transformace soustav s různým počtem vstupů a výstupů pro

decentralizované řízení. Automatizace, 2008, č. 7-8, p. 458 – 462. ISSN 0005-125X

G.C. Goodwin, S.F. Graebe, M.E. Salgado, Control System Design, Prentice-Hall, Upper

Saddle River, NJ, 2001.

J. Lee, D.H. Kim, T.F. Edgar, Static decouplers for control of multivariable processes,

AIChE J. 51 (10), 2005, p. 2712–2720.

W.L. Luyben, Distillation Decoupling. AIChE Journal, 1970, vol. 16, p. 198-203.

S. Skogestad, I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control: Analysis and Design,

second ed., Wiley, Chichester, 2005.

M. Waller, J.B. Waller, K.V. Waller, Decoupling Revisited. Ind. Eng. Chem. Res., 2003,

, p. 4575-4577.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Honc, D. (2008). ŘÍZENÍ SOUSTAVY SE DVĚMI VSTUPY A JEDNÍM VÝSTUPEM. Perner’s Contacts, 3(5), 107–112. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1348

Číslo

Sekce

Články
Share |