TOEPLITZ/HANKEL MATICOVÁ ALGEBRA V PREDIKTIVNÍM ŘÍZENÍ

Autoři

  • Daniel Honc
  • Libor Havlíček

Klíčová slova:

prediktivní řízení, CARIMA model, Toeplitz/Hankel maticová algebra

Abstrakt

Popularita prediktivních algoritmů v průmyslu i akademické oblasti neustále roste. Akční zásahy jsou počítány jako optimalizační problém. Je bráno do úvahy budoucí chování řízeného procesu – je predikováno na konečném horizontu. Pro získání predikčních rovnic jsou používány různé metody a matematické aparáty. Rekurzivní řešení Diofantických rovnic jsou velmi elegantní metody. Na druhé straně výpočet predikce pomocí maticových operací ve stavovém popisu je jednoduše programovatelný. Článek je zaměřen na jinou průhlednou a kompaktní metodu založenou na vstupně-výstupní reprezentaci modelu a využívající výhody Toeplitz/Hankel maticové algebry.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

CLARKE, D.W., MOHTADI, C., TUFFS, P.S. Generalized Predictive Control – Part I.

The Basic Algorithm. Automatica, vol. 23, no. 2, p. 137-148, 1987.

CAMACHO, E.F., BORDONS, C. Model Predictive Control. London: Springer-Verlag

London Limited, Great Britain, 280 pp., 2002.

HONC, D., HABER, R. Multivariable predictive control in state space without observer.

In: 15th International Conference on Process Control ‘05, Štrbské pleso, Slovak

Republic, June 7 – 10 2005, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005, p. 207

(CD ROM 028-1-6).

ROSSITER, J.A. Model-Based Predictive Control, A Practical Approach. CRC Press

LLC, United States, 318 pp., 2003.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Honc, D., & Havlíček, L. (2008). TOEPLITZ/HANKEL MATICOVÁ ALGEBRA V PREDIKTIVNÍM ŘÍZENÍ. Perner’s Contacts, 3(5), 113–118. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1349

Číslo

Sekce

Články
Share |