TECHNOLOGIE PŘEPRAVY A KRITICKÁ MÍSTA V PŘEPRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH VEŘEJNÉ DOPRAVY

Autoři

  • Jaroslav Matuška

Klíčová slova:

železniční doprava, veřejná linková doprava, přístupnost, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kritické místo

Abstrakt

Příspěvek se zabývá kritickými místy v přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména zrakově, pohybově a sluchově postižených. Charakterizuje základní kritická místa v železniční a veřejné linkové dopravě, a to v odbavovacích halách, na přístupových cestách k nástupištím, na nástupištích a ve vozidlech.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

MATUŠKA, Jaroslav. Rozhodovací procesy cestujících s omezenou schopností pohybu a

orientace ve veřejné dopravě. In ŽEL 2005. Žilina : Žilinská univerzita v Žilině - EDIS,

s. 137-141. ISBN 80-8070-400-7.

MATUŠKA, Jaroslav. Podmínky přístupnosti veřejné dopravy na území města. In Sborník

mezinárodní konference o veřejné osobní dopravě. Bratislava : Kongres management

s.r.o., 2005. s. 141-144. ISBN 80-969365-0-6.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Matuška, J. (2008). TECHNOLOGIE PŘEPRAVY A KRITICKÁ MÍSTA V PŘEPRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH VEŘEJNÉ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 3(5), 222–228. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1377

Číslo

Sekce

Články
Share |