PŘESTUPNÍ UZLY A SPOTŘEBA CESTOVNÍHO ČASU

Autoři

  • Jaroslav Matuška
  • Rudolf Mrzena

Klíčová slova:

přestupní uzly, cestovní čas, cestující, veřejná doprava

Abstrakt

Příspěvek poukazuje na důležitost přestupních uzlů v systému integrované osobní dopravy a předkládá způsob výpočtu mezní vzdálenosti přestupního uzlu od centra, resp. možný časový zisk (ztrátu) cestujícího při přestupu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Wendler W.: Grundlagen der Verkehrswirtschaft. RWTH Aachen 2003

Dudr, V., Lněnička, P.: Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb

nevidomých a slabozrakých osob. IC ČKAIT. Praha 2002. ISBN 80-86364-63-1

Matuška J.: Optimalizace nabídky spojů v systémech hromadné osobní přepravy.

Disertační práce. Pardubice 1998.

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Matuška, J., & Mrzena, R. (2006). PŘESTUPNÍ UZLY A SPOTŘEBA CESTOVNÍHO ČASU. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1523

Číslo

Sekce

Články
Share |