ZASIELATEĽ, ŠPEDITÉR A SPROSTREDKOVATEĽ PREPRAVY

Autoři

  • Miloš Poliak

Klíčová slova:

podnikanie, zasielateľstvo, špedícia, sprostredkovanie

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou zasielateľstva a sprostredkovania prepravy. Príspevok poukazuje na správne používanie pojmov predovšetkým v právnej oblasti a taktiež poukazuje na možné problémy súvisiace s nesprávne používanými pojmami. V ostatnej časti príspevku je uvedený rozdiel medzi zasielateľstvom a sprostredkovaním prepravy z pohľadu objednávateľa.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

GNAP, J. – KRÁLOVENSKÝ, J. – POLIAK, M. – SOSEDOVÁ, J.: Zasielateľstvo; vysokoškolská učebnica; vydala Žilinská univerzita v Žiline/ED vydavateľstvo ŽU; Žilina; 2005; ISBN 80-8070-405-8

HRIVNÁK, J.- POHŮNEK, M: Zasielateľská zmluva- právo a prax; IURAedition;

Bratislava; 1999; ISBN 80-88715-56-3

KRÁLOVENSKÝ, J., a kol.: Podnikanie vo vnútroštátnom a medzinárodnom

zasielateľstve I, 2. vydanie, Žilina, VŠDS, F PEDAS 1993

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Poliak, M. (2006). ZASIELATEĽ, ŠPEDITÉR A SPROSTREDKOVATEĽ PREPRAVY. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1510

Číslo

Sekce

Články
Share |