VLIV ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA ROZVOJ KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík
  • Michaela Ledvinová

Klíčová slova:

dopravní infrastruktura, kombinovaná doprava, doprava, dopravní systém, dopravní sítě

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou dopravních sítí v železniční a silniční dopravě.Přibližuje zásadu EU z hlediska zpoplatňování uživatelů infrastruktury, která musí zahrnovat nejen infrastrukturální náklady, ale postupem času i náklady externí. Seznamuje s daněmi a poplatky specifickými pro dopravu v EU a v ČR, které zahrnují daň z vozidel, daň z minerálních olejů, uživatelské poplatky včetně mýtného.Dále přibližuje výkonové zpoplatňování železniční dopravní infrastruktury v ČR. Výše zpoplatnění dopravní infrastruktury, silniční daně a jejich slevy stejně tak jako daně z minerálních olejů ovlivní nejenom silniční dopravu, železniční dopravu, ale rovněž i rozvoj kombinované dopravy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Ročenka dopravy ČR 2003

Ministerstvo dopravy ČR [cit. 2005-05-04] dostupné z:

< http://www.mdcr.cz >

Státní fond dopravní infrastruktury [cit. 2005-05-04] dostupné z:

< http://www.sfdi.cz >

Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (2001/C 260/03) z 11. července

k „Vlivu na konkurenceschopnost, který je vytvářen rozdíly v silniční dani a

zdanění licencí v členských státech EU“

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční v platném znění

Zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62/ES, o výběru poplatků za

užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Výměr MF ČR ze dne 1. prosince 2004, kterým se vydává seznam zboží

s regulovanými cenami

Směrnice Rady 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury,

o zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci.

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Kleprlík, J., & Ledvinová, M. . (2006). VLIV ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA ROZVOJ KOMBINOVANÉ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1520

Číslo

Sekce

Články
Share |