URČENÍ PŘESTUPNÍCH UZLŮ PRO OSOBNÍ DOPRAVU V REGIONU

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

uzel, osobní doprava, region

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou přestupních uzlů. Definuje kritéria, ke kterým je třeba přihlížet při stanovení přestupních uzlů.Hlavní úlohou je stanovit pořadí pro jejich zřizování či rekonstrukci a určit jejich vybavenost a parametry.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

DHV BUS, [cit. 2005-05-04] dostupné z: http://www.dhv.cz

Portál veřejné hromadné dopravy http://www.portal.jizdnirady.cz/.

Kleprlík, J., Molková, T:Vliv územního rozdělení města a obcí na tvorbu

integrovaného dopravního systému. In 5. mezinárodní vědecká konference:

Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita, s. 35-41, ČVUT Praha,

6.2005 Praha, ISBN 80-01-03249-3.

Dojížďka za prací a do škol v Pardubickém kraji (na základě výsledků SLDB

, Český statistický úřad, Pardubice, ISBN 80-250-0948-3

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Kleprlík, J. (2006). URČENÍ PŘESTUPNÍCH UZLŮ PRO OSOBNÍ DOPRAVU V REGIONU. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1519

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>