SYSTEMATIZACE NE-ŘIDIČSKÝCH ČINNOSTÍ ŘIDIČŮ AUTONOMNÍCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1662

Klíčová slova:

autonomní vozidlo, nákladní doprava, katalog, ne-řidičské činnosti, klasifikace činností

Abstrakt

V článku je navržený koncept katalogu systematizující tzv. ne-řidičské aktivity řidičů nákladních vozidel, které by mohli vykonávat s rozvojem automatizace silničních vozidel. V blízké budoucnosti se jedná především o částečně automatizovaný provoz bez plné automatizace, při kterém je stále nezbytné, aby řidič v případě potřeby převzal řízení. Přesto trend automatizace provozu nákladních vozidel přinese řadu příležitostí, jak efektivně využít pracovní čas budoucích řidičů, který je v současnosti věnován primárně řízení. Autoři představují postupné kroky ke genezi, analýze a klasifikaci činností, které řidiči budou moci ve vozidle provádět v době, kdy aktivně vozidlo neřídí. Byly použity metody indukce souvislostí v podobě myšlenkových map, komparace, klasifikační a funkční analýzy a klasifikace. Katalog je zaměřen na dvě úrovně automatizace vozidel L3 a L4 dle normy SAE. Systematická struktura katalogu je založena na číselných kódech kategorizujících činnosti minimálně ve čtyřech úrovních. V článku jsou představeny skupiny činností: duševní tvůrčí činnost; komunikace; administrativa, fyzická činnost; vzdělávání; zábava a odpočinek. Součástí je také příklad části vyplněného katalogu. Na závěr jsou doporučeny další směry rozvoje navrženého konceptu katalogu. Katalog bude v budoucnu využit manažery dopravních firem pro tvorbu skladby práce svých zaměstnanců. Další uživatelé budou například ústřední orgány státní správy, vzdělávací instituce a další odborné organizace v dopravě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Bartels, A., Eberle, U. a Knapp, A. 2015. System Classification and Glossary. Deliverable D2.1 AdaptIVe [Online]. Dostupné z: https://www.adaptive-ip.eu/index.php/AdaptIVe-SP2-v12-DL-D2.1-System%20Classification-file=files-adaptive-content-downloads-Deliverables%20&%20papers-AdaptIVe-SP2-v12-DL-D2.1-System%20Classification.pdf [cit: 10. 02. 2021 ].

Buzan, T. a Buzan, B. 2012. Myšlenkové mapy. Brno: BizBooks.

COGGLE [software] ©. 2013. Dostupné z: https://coggle.it/ [cit. 25. 01. 2021].

Český statistický úřad ©. 2021. Klasifikace ekonomických činností [Online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace [Cit.: 29. 01. 2021].

Danel, R. 2017. Podklady k otázkám k předmětu Analýza a projektování systémů pro ekonomy. [Online]. Dostupné z: https://homel.vsb.cz/~dan11/aps_eko/03 APS EKO - metody analyzy.pdf [cit.: 15. 01. 2021].

Davies, A, Fidler, D a Gorbis, M. 2011. Future work skills 2020. [Online]. Dostupné z: http://www.iftf.org/futureworkskills/ [cit: 17. 02. 2021].

Dixit, Vinayak V., Chand, S., Nair, a Divya J. 2016. Autonomous Vehicles: Disengagements, Accidents and Reaction Times. PLoS ONE, 11(12), s. 1-14.

Dogan, E. R., Mohamed-Cherif; Deborne, R., Delhomme, P., Kemeny, A., a Perrin, J. 2017. Transition of control in a partially automated vehicle: Effects of anticipation and non-driving-related task involvement. Transportation Research: Part F., Part A. 46, s. 205-215.

Evropská komise. 2011. Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/gallery/96/29006-evropsky_dopravni_prostor.pdf [cit.: 10. 01. 2021].

Evropská unie. 2006. Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85. EUR-Lex. Stávající konsolidované znění: 20/08/2020: Kapitola II. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20200820&from=CS [cit.: 08. 03. 2021].

Evropská unie. 2019. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů. EUR-Lex. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TC1-COD-2018-0390_CS.pdf [cit.: 05. 02. 2021].

Eriksson, A., Banks, V. A. a Stanton, N. A. 2017. Transition to manual: Comparing simulator with on-road control transitions. Accident Analysis & Prevention, 102C, s. 227-234.

Favarò, F. M., Nader, N., Eurich, Sky O., Tripp, M., a Varadaraju, N. 2017. Examining accident reports involving autonomous vehicles in California. PLoS ONE, 12(9), s. 1-20.

FMCSA. 2020. Hours of Service of Drivers: Pronto.ai, Inc., Application for Exemption [Online]. Dostupné z: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-28/pdf/2020-21324.pdf [cit.: 05. 03. 2021].

Gold, C., Dambrock, D., Lorenz, L. a Bengler, K. 2013. „Take over!” How long does it take to get the driver back into the loop? Sage Journals, 57(1), s. 1938-1942.

Goodall, W., Dovey, T., Bomstein, J. a Bonthron, B. 2017. The Rise for Mobility as a Service. Deloitte Review. 20.

Güney, A. 2014. Role of Technology in Accouting and E-accounting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152(7), s. 852-855.

Hecht, T., Darlagiannis, E., Bengler, K. 2020. Non-driving Related Activities in Automated Driving – An Online Survey Investigating User Needs. Human Systems Engineering and Design II, s. 182-188.

Kockelman, K., Bansal, P., Boyles S. D., Bujanovic P., Choudhary, T., Clements, L., Domnenko, G., Helsel, J., Hutchinson, R., Levin, M., Li, J., Li, T., Loftus-Otway, L., Nichols, A., Simoni, M., Stewart, D., Avery, P. a Fagnant, D. 2016. Implications of Connected and Automated Vehicles on the Safety and Operations of Roadway Networks: A Final Report. [Online]. Dostupné z: https://library.ctr.utexas.edu/ctr-publications/0-6849-1.pdf [cit.: 10. 01. 2021].

Lazarus, J., Shaheen, S., Young, S. E., Fagnant, D., Voege, T., Baumgardner, W., Fishelson, J. a Lott J. S. 2018. Shared Automated Mobility and Public Transport. Road Vehicle Automation 4, s. 141-161.

Litman, T. 2020. Autonomous Vehicle Implementation Predictions Implications for Transport Planning. Victoria Transport Policy Institute. Dostupné z: https://www.vtpi.org/avip.pdf [cit.: 08. 01. 2021].

Merat, N., Jamson, A., Hamish, L., Frank C. H., Daly, M. a Carsten, O. M. J. 2014. Transition to manual: Driver behaviour when resuming control from a highly automated vehicle. Transportation Research: Part F, Part B, (27), s. 274-282.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ©. 2021. Centrální databáze kompetencí [Online]. Dostupné z: https://cdk.nsp.cz/ [cit.: 18. 01. 2021].

Petermann-Stock, I., a Rhede, J. 2013. Intelligente Strategien fuer nutzerzentrierte MMI Konzepte im urbanen Raum. Düsseldorf: VDI Verlag GmbH.

SAE International. 2018. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles. J3016. [Online]. Dostupné z: https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806/ [cit.: 02. 01. 2021].

Schömig, N. Hargutt, V. Neukum, A., Petermann-Stock, I. a Othersen, I. 2015. The Interaction Between Highly Automated Driving and the Development of Drowsiness. 6 th Internationa Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015). 26. – 30. července. Las Vegas, USA, s. 4242-4249.

Široký, J. et al. 2011. Tvoříme a publikujeme odborné texty: nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press.

Taniguchi, E., Thompson, R.G. a Yamada, T. 2016. New opportunities and challenges for city logistics. Transportaion Research Procedia, 12, s. 5-13.

Wadud, Z. 2019. Driverless cars: how you’ll use free time for work and rest – according to research. [Online]. Dostupné z: https://theconversation.com/driverless-cars-how-youll-use-free-time-for-work-and-rest-according-to-research-113090 [cit.: 15. 02. 2021].

Weyer, J., Fink, R. D. a Adelt, F. 2015. Human–machine cooperation in smart cars. An empirical investigation of the loss-of-control thesis. Safety Science, 72, s. 199-208.

Witkowski, J. 2018. Electronic Freight Exchange and Logistic Platforms in Building of Supply Chains. CLC 2018 – Carpathian Logistics Congress. 3. – 5. prosince. Praha, Česká republika, s. 77-84.

World Economic Forum. 2020. The future of jobs report 2020. [Online]. Dostupné z: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020 [cit.: 17. 02. 2021].

Stahování

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Krejčí, L., & Doleželová, Štépánka. (2021). SYSTEMATIZACE NE-ŘIDIČSKÝCH ČINNOSTÍ ŘIDIČŮ AUTONOMNÍCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1662

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-03-10
Přijat 2021-05-01
Publikován 2021-06-30