OPATŘENÍ K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍCH VOZIDEL KATEGORIE M1 A JEJICH TECHNICKÉ PROHLÍDKY V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1665

Klíčová slova:

osobní automobil, pravidelná technická prohlídka, stanice technické kontroly, síťová analýza, technologický postup

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou bezpečnosti silničních vozidel kategorie M1. Především je pak zaměřen na technologické postupy jejich pravidelných technických prohlídek. S využitím síťové analýzy je zde analyzován technologický postup pravidelné technické prohlídky vozidla kategorie M1 v České republice a ve Spolkové republice Německo. Na základě jejich porovnání navrhuje racionalizační opatření vedoucí ke zvýšení kvality tohoto druhu technické prohlídky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BESIP. © 2020. [Online]. Dostupné z: URL https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Cestujeme-autem/Asistencni-systemy-v-autech [Přístup: 2020-09-23].

Bundesrepublik Deutschland. 2012. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 2015) geändert worden ist. Sammlung von Gesetzen.

Česká republika. 2001. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů České republiky.

Česká republika. 2018. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů České republiky.

European New Car Assessment Programme. © 2020. [Online]. Dostupné z: URL https://www.euroncap.com/en [Přístup: 2020-09-23].

Evropská unie. 2019. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/2144 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu. Úřední věstník Evropské unie.

Evropská unie. 2014. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES v nejnovějším konsolidovaném znění. Úřední věstník Evropské unie.

Kazda, M. Racionalizace technologických postupů ve stanici technické kontroly, kvalifikační práce, Univerzita Pardubice 2020.

Metzger, KB., Sartzin, E., Foss, RD., Joyce, N., Cerry, AE. 2020. Vehicle safety characteristics in vulnerable driver populations. Traffic Injury Prevention. DOI 10.1080/15389588.2020.1805445

ŠKODA AUTO a.s. Návody k obsluze. © 2020. [Online]. Dostupné z: URL https://manual.skoda-auto.com/260/cs-CZ/Models [Přístup: 2020-09-22].

ŠKODA AUTO a.s. Servisní prohlídky. © 2020. [Online]. Dostupné z: URL https://www.skoda-auto.cz/servis-a-prislusenstvi/skoda-predplaceny-servis-standard#anchor-M26-7b270b6c [Přístup: 2020-09-22].

Tay, YY, Lim, CS., A., Lankarani, HM. 2014 A finite element analysis of high-energy absorption cellular materials in enhancing passive safety of road vehicles in side-impact accidents. International Journal of Crashworthiness. Volume 19, Issue 3, p.288-300. DOI:10.1080/13588265.2014.893789

TOPefekt s.r.o. © 2020. [Online]. Dostupné z: URL www.alrmstk.cz [Přístup: 2020-09-29].

Yue, LSS., Abdel-Aty, M.A., Wu, IN., Farid, A. 2020. The Practical Effectiveness of Advanced Driver Assistance Systems at Different Roadway Facilities: System Limitation, Adoption, and Usage. IEE Transactions on intelligent transportation systems. Volume 21, Issue 9, p.3859-3870. DOI 10.1109/TITS.2019.2935195.

Stahování

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Kleprlík, J., & Kazda, M. (2021). OPATŘENÍ K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍCH VOZIDEL KATEGORIE M1 A JEJICH TECHNICKÉ PROHLÍDKY V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU . Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1665

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-03-17
Přijat 2021-04-09
Publikován 2021-06-30