TECHNOLOGICKÝ PROCES VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY Z POHLEDU DOPRAVCE

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

analýza, doporučení, dopravce, osobní doprava, technologický proces

Abstrakt

V článku byl rozdělen technologický proces veřejné linkové dopravy z pohledu dopravce na tři části. Jednotlivé části byly podrobně analyzovány. Dále byla v jednotlivých vybraných krocích technologického procesu po provedené analýze uvedena doporučení změn.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

KLEPRLÍK, J. Technologické procesy ve veřejné osobní dopravě, Perners Contacts,

s. 24-29, 3/2006, ISSN 1801-674X.

DRDLA, P. Technologie a řízení dopravy – městská hromadná doprava, Univerzita

Pardubice, 2005, ISBN 80-7194-804-7.

Stahování

Publikováno

2008-05-07

Jak citovat

Kleprlík, J. (2008). TECHNOLOGICKÝ PROCES VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY Z POHLEDU DOPRAVCE. Perner’s Contacts, 3(2), 55–58. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1237

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>