MODELY INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

integrovaný dopravní systém, model, organizátor, osobní doprava

Abstrakt

V článku jsou prezentovány dva modely integrovaného dopravního systému. Pozornost je více věnována tříúrovňovému modelu s organizátorem dopravy. Jsou zde uvedena doporučení v oblasti integrovaných dopravních systémů směrem k připravovanému zákonu o veřejné dopravě.

 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] Podmínky vstupu dopravce do clearingu Středočeského kraje
[2] Die Verkehrsverbunden in BRD [online] 2009, dostupné z http://www.rheinland-pfalztakt.
de
[3] Verkehrsverbünde in Österreich, [online] 2009,
http://www.zelpage.cz/odkazy/rakousko/viden-wien/
[4] Odkazy na Integrované dopravní systémy v ČR a dopravní svazy ve Spolkové republice
německo, Švýcarsku a Rakousku [online] 2009 http://www.ids.zastavka.net/id-odkazy/
[5] Zürcher Verkehrsverbund [online] 2003, dostupné z http://www.zvv.ch
[6] Smluvní přepravní podmínky ČD, a.s.
[7] Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na roky 2007
až 2010 mezi Středočeským krajem a dopravcem
[8] Pražská integrovaná doprava [online] 2009, dostupné z http://www.ropid.cz/
[9] Středočeská integrovaná doprava [online] 2009, dostupné z
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/doprava/stredoceska-integrovana-doprava/

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Kleprlík, J. (2009). MODELY INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ. Perner’s Contacts, 4(2), 60–68. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1122

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>