KVALITATÍVNE PRÍSTUPY K ZVYŠOVANIU EFEKTÍVNOSTI VÝKONOV V TERMINÁLOCH INTERMODÁLNEJ PREPRAVY

Autoři

  • Eva Nedeliaková
  • Michal Panák
  • Vladimíra Štefancová

Klíčová slova:

terminál intermodálnej prepravy, technológia, kvalita, efektívnosť

Abstrakt

Príspevok prináša nový pohľad na problematiku efektívnosti terminálov, pričom cieľom je poukázanie na možnosti zvýšenia výkonov na modelovom príklade verejného terminálu intermodálnej prepravy Žilina – Teplička nad Váhom. Príspevok je zameraný na posudzovanie technológie obsluhy v termináli, čo predstavuje jeden z mnohých kvalitatívnych prístupov, ktorým možno sledovať efektívnosť terminálov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) DÁVID, A., SOSEDOVÁ, J., PUTZ, L. M., JOLIĆ, N., KAVRAN, Z. European automated container terminals. Communications: scientific letters of the University of Žilina, Vol. 16, no. 2 (2014), p. 41 - 45. ISSN 1335-4205.
(2) FAMFULÍK, J., MÍKOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. A stochastic model of corrective maintenance logistic assurance for railway vehicles. 21st International Conference on Current Problems in Rail Vehicles, 2013, p. 153 - 162, ISBN 978-80-7395-676-9.
(3) PANÁK, M. Návrh presunu technológie z terminálu intermodálnej prepravy Žilina do verejného terminálu intermodálnej prepravy Žilina – Teplička nad Váhom, diplomová práca, Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline. - Žilina; 2015. - 74 s.
(4) GNAP, J. Transport technology. Bytča: Druska Books as university textbook, 2014. 102 s. ISBN 978-80-89646-93-7.
(5) KALAŠOVÁ, A., RIEVAJ, V. Kooperatívne systémy v cestnej doprave. Svet dopravy: vedecký - recenzovaný online časopis, 2013, ISSN 1338-9629.
(6) POLIAK, M. [et al.]. Providing transport services based on the gross cost and net cost contracts. Transport and communications: scientific journal. No. 1 (2015), p. 15 - 21, ISSN 1339-5130.
(7) RIEVAJ, J., KALAŠOVÁ, A., MAJEROVÁ, Z. Emisie cestných vozidiel. Svet dopravy: vedecký - recenzovaný online časopis, 2014, ISSN 1338-9629.
(8) ROVŇANÍK, Ľ., GNAP, J. Transport and handling processes in reverse logistics = Preprava a manipulačné procesy v reverznej logistike. LOGI, 2014, s. 264 - 271, ISBN 978-80-263-0860-7.
(9) STOPKA, O., ŠULGAN, M. Komparácia terminálov intermodálnej prepravy na Slovensku a v Českej republike (Comparison of intermodal terminals in Slovakia and Czech Republic). Perner´s contacts, 2012, roč. 7, č. 1, s. 142 - 145, ISSN 1801-674X.
(10) Trate a terminály kombinovanej dopravy v Slovenskej republike zaradené do dohody AGTC [online]. 2015 [cit. 2015-08-18] Dostupné z: < http://www.intermodal.sk/ intermodalna-infrastruktura/3s >.
(11) WICHSER, WEIDMANN, FRIES, NASH: Strategies for increasing intermodal freight transport between Eastern and Western Europe, ETH Zürich, 2007.
(12) ZSSK Cargo Business, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava, 1/2015.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Nedeliaková, E., Panák, M., & Štefancová, V. (2016). KVALITATÍVNE PRÍSTUPY K ZVYŠOVANIU EFEKTÍVNOSTI VÝKONOV V TERMINÁLOCH INTERMODÁLNEJ PREPRAVY. Perner’s Contacts, 11(3), 131-138. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/555

Číslo

Sekce

Články