SIMULACE ADHEZNÍCH PODMÍNEK U SILNIČNÍCH VOZIDEL

Autoři

  • Petr Jilek
  • Jan Pokorný
  • Ondřej Voltr

Klíčová slova:

automobil, smyk, adheze, přeprava

Abstrakt

Článek pojednává o možnostech změny adhezních podmínek mezi kolem automobilu a vozovkou. Ve článku jsou uvedeny jednotlivé způsoby, jak je možné v současné době ovlivnit kontaktní podmínky styku mezi koly silničního vozidla a vozovkou. Současně jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých řešení a je vytvořen nový typ řízení adhezívních podmínek v podobě SlideWheel.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) VALA, M., TESAŘ, M., Teorie a konstrukce silničních vozidel I. Pardubice, Univerzita Pardubice, First edition. Pardubice, 2002. 202 s. ISBN 80-7194-503-X.
(2) VLK, F., Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Brno, Nakladatelství Vlk, 2001. 236 s. ISBN 80-238-6573-0.
(3) DUKKIPATI, R., a spol. Road vehicle dynamics. SAE International. First edition. Warrendale, 2008. 852 s. ISBN 978-0-7680-1643-7.
(4) TESAŘ, M., Posuzování a hodnocení stability těžkých nákladních vozidel z hlediska překlápění. Pardubice. 83 s. Habilitační práce. Univerzita Pardubice, 2003, Dopravní fakulta Jana Pernera.
(5) Skid Tyre [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z : <http://www.skidtyre.com/pop-7-800-600>.
(6) EasyDrift [online]. [cit. 2015-11-11]. Dostupné z : <http://easydriftusa.com/wp-content/uploads/2012/06/dts.jpg>.
(7) CarControl [online]. c2014 [cit. 2015-12-09]. Dostupné z : <http://www.carcontrol.co.uk>.
(8) Witham Specialist Vehicles LTD [online]. [cit. 2015-12-09]. Dostupné z : <http://www.mod-sales.com/auction/vehicle/home/51851/Skid_Car.htm>.
(9) F.E. Warren Air Force Base [online]. [cit. 2015-10-03]. Dostupné z : <http://www.warren.af.mil/news/story.asp?id=123072627>.

Stahování

Publikováno

2016-04-22

Jak citovat

Jilek, P., Pokorný, J., & Voltr, O. (2016). SIMULACE ADHEZNÍCH PODMÍNEK U SILNIČNÍCH VOZIDEL. Perner’s Contacts, 11(1), 57–67. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/510

Číslo

Sekce

Články
Share |