VLIV VÝŠKY PROTISMYKOVÉHO PRVKU NA PŘÍČNÝ POSUN AUTOMOBILU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠKOVÉ SOUŘADNICE TĚŽIŠTĚ AUTOMOBILU

Autoři

  • Petr Jilek
  • Jan Pokorný
  • Ondřej Voltr

Klíčová slova:

automobil, sklopná plošina, příčný pohyb, přeprava

Abstrakt

Článek se zabývá příčným pohybem vozidla při zjišťování jeho výškové souřadnice těžiště. Příčný posun vozidla byl měřen při naklápění automobilu na sklopné plošině kolem podélné osy. Vlivem tohoto pohybu dochází na spodní straně vozidla k příčné deformaci pneumatik a tím ke sklouznutí vozidla po nakloněné ploše. Kola na horní straně automobilu se po podložce smýkají při překročení jejich příčné pružnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) DUKKIPATI, R., a spol. Road vehicle dynamics. SAE International. First edition.
Warrendale, 2008. 852 s. ISBN 978-0-7680-1643-7.
(2) KARNOPP, D. Vehicle stability. Marcel Dekker, First edition. New York, 2004.
ISBN 0-8247-5711-4.
(3) MILLIKEN, D. L., KASPRZAK, E. M. Race car vehicle dynamics. SAE International.
Warrendalle, 2003. 280 s. ISBN-10 0-7680-1127-2
(4) VALA, M., TESAŘ, M. Teorie a konstrukce silničních vozidel I. Pardubice, Univerzita
Pardubice, First edition. Pardubice, 2002. 202 s. ISBN 80-7194-503-X.
(5) VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Brno, Nakladatelství Vlk, 2001. 236
s. ISBN 80-238-6573-0.

Stahování

Publikováno

2015-11-09

Jak citovat

Jilek, P., Pokorný, J. ., & Voltr, O. . (2015). VLIV VÝŠKY PROTISMYKOVÉHO PRVKU NA PŘÍČNÝ POSUN AUTOMOBILU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠKOVÉ SOUŘADNICE TĚŽIŠTĚ AUTOMOBILU. Perner’s Contacts, 10(3), 44–51. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/657

Číslo

Sekce

Články
Share |