VLIV KVALITY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA DOJÍŽĎKU A PROSTOROVOU MIGRACI

Autoři

  • Petr Nachtigall

Klíčová slova:

demografie, dopravní poptávka, dopravní síť

Abstrakt

Demografický vývoj společnosti výrazně ovlivňuje také poptávku po dopravě a opačně změny v kvalitě dopravní infrastruktury mají pozitivní i negativní vliv na demografii měst a obcí. Oba tyto jevy mají společné to, že jsou dlouhodobé, resp. že mají dlouhou dobu náběhu. Tento článek poukazuje na tyto efekty.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Český statistický úřad. Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika - 2011. ČSÚ. [Online] 21. 06 2013.
https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-abytu-2011-ceska-republika-2011-6elqhrcwol.
(2) Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol. ČSÚ. [Online] 01. 01 2013. [Citace: 01. 02 2019.] https://www.czso.cz/documents/10180/20536290/17023014m1.pdf/8001e60bf2ac-4a54-875c-8d905fa3af1d?version=1.0.
(3) RUDA, Aleš, PAVLÍKOVÁ, K., Časoprostorová dynamika vybraných demografických ukazatelů brněnské metropolitní oblasti v letech 2001 a 2011 s využitím prostorové autokorelace. In: Scientific papers Faculty of Economics, Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, Sv. 24. ISSN 1804-8048.
(4) Ročenka dopravy 2017. Sydos. [Online] Ministerstvo dopravy, 01. 01 2017. [Citace: 22. 01 2019.] https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2017/rocenka/htm_cz/obsah5.html. ISSN 1801-3090.
(5) Demografická příručka 2017. Český statistický úřad. [Online] ČSÚ, 23. 11 2018. [Citace: 12. 02 2019.] https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2017.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Nachtigall, P. (2019). VLIV KVALITY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA DOJÍŽĎKU A PROSTOROVOU MIGRACI. Perner’s Contacts, 14(1), 94–99. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/404

Číslo

Sekce

Články