SKLADBA NÁKLADŮ V ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ A JEJICH VÝPOČET

Autoři

  • Martin Škárek
  • Petr Nachtigall

Klíčová slova:

osobní železniční doprava, náklady, liberalizace

Abstrakt

V současné době začíná postupná liberalizace trhu na české železnici, s tím souvisí vypisování výběrových řízení na provozování drážní dopravy na jednotlivých tratích či linkách. V následujícím článku je řešena problematika struktury a výpočtu nákladů v železniční osobní dopravě. Je zde také porovnání struktury nákladů při použití nových vozidel a současného vozového parku ČD, a.s.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) MOJŽÍŠ, Vlastislav; MOLKOVÁ, Tatiana. Technologie a řízení dopravy I. Vyd.1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. ISBN 80-7194-424-6.
(2) MOLKOVÁ, Tatiana. Kapacita železničních tratí. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-317-1.
(3) EISLER, Jan; KOSINA, Ivan, Kalkulace nákladů v dopravě. Vyd. 2., přeprac. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, 97 s. ISBN 80-7194-246-4.
(4) Ministerstvo dopravy České republiky [online]. Dostupné z < http://www.mdcr.cz />.
(5) Konzultace s Ing. Hrabáčkem (ČD, a.s.), Ing. Pohlem (SIEMENS), RNDr. Prouzou (DFJP UPa).
(6) VONKA, J. et al. Osobní doprava (Passenger Transport). 2. zkrácené vyd. (2. contracted printing) Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2004. 162 s. ISBN 80-7194-630-3.

Stahování

Publikováno

2013-04-19

Jak citovat

Škárek, M., & Nachtigall, P. (2013). SKLADBA NÁKLADŮ V ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ A JEJICH VÝPOČET. Perner’s Contacts, 8(1), 180–187. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/723

Číslo

Sekce

Články