MERANIE ATESTOVANIE NDB ZARIADENIA V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH

Autoři

  • Andrej Novák
  • Karel Havel
  • Nikolas Žáčik
  • Filip Škultéty
  • Tomasz Lusiak

Klíčová slova:

rádionavigácia, lietadlo, nesmerový rádiomaják

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou merania a vyhodnocovania nesmerového rádiomajáku (NDB) prostredníctvom letového laboratória Aerolab 1, Žilinskej univerzity v Žiline. Automatický rádiový kompas (ARK) a nesmerový rádiomaják (NDB) tvoria nastraší letecký navigačný systém, ktorý sa používa dodnes. Pracuje na pomerne jednoduchom princípe radiového vysielania nesmerového signálu z pozemného vysielača (NDB) rádiovej antény a príjmu signálu na palube prostredníctvom smerovej antény.

 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) HAVEL K., NOVÁK, A.: Meranie a vyhodnocovanie zariadení leteckej zabezpečovacej techniky. In Doprava a spoje online internetový časopis 2012 č. 1 s. 119-124. - ISSN 1336-7676.
(2) NOVÁK, A., HAVEL, K.: Meranie a vyhodnocovanie stavu zabezpečovacej leteckej techniky - 1. vyd. - Tvrdošín : BERETA, 2011. - ISBN 978-80-970861-0-7.
(3) NOVÁK, A., FERENCZ, I., HAVEL, K.: Monitorovanie navigačných a sledovacích systémov, 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v Žiline, 2010 - ISBN 978-80-554-0257-4.
(4) KANDERA, B.: Letecké prístroje - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - ISBN 978-80-8181-017-6
(5) KANDERA, B.: Flight laboratories and flight data recorders In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 111-117.
(6) BUGAJ,M., ROSTÁŠ, J.: Diagnostika lietadlovej techniky In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016 : medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu Základný výskum tarifnej politiky na špecifickom trhu letiskových služieb VEGA 1/0838/13 : Zuberec, 27.-29. január 2016. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1143-9. - S. 64-66.

Stahování

Publikováno

2017-04-21

Jak citovat

Novák, A., Havel, K., Žáčik, N., Škultéty, F., & Lusiak, T. (2017). MERANIE ATESTOVANIE NDB ZARIADENIA V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH. Perner’s Contacts, 12(1), 140–146. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/454

Číslo

Sekce

Články
Share |