MERANIE VPLYVU RUŠENIA GNSS PRI PRÍSTROJOVOM PRIBLÍŽENÍ NA RWY 06 LZZI

Autoři

  • Andrej Novák
  • František Jun
  • Filip Škultéty
  • Alena Novák Sedláčková

Klíčová slova:

GNSS, GPS, nterferencia, rušenie

Abstrakt

Článok sa venuje problematike rušenia signálu GNNS, pričom autori vykonali experimentálne meranie na letisku Žilina, kde boli umiestené dva zdroje rušenia signálu GPS L1. Experiment mal potvrdiť resp. vyvrátiť obavy z neustále narastajúceho nežiaduceho rušenia signálov GNSS, predovšetkým v blízkosti diaľnic a rýchlostných ciest, respektíve ostatnej dopravnej infraštruktúry. Rušenie signálu GNSS má veľký vplyv na bezpečnosť leteckej dopravy a predovšetkým v súvislosti s masívnym zavádzaním postupov priblíženia GNSS pre letiská.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) GPS jamming: No jam tommorrow. The Economist [online]. Source:
https://www.economist.com/news/technology-quarterly/18304246-navigation-usessatellite-
positioning-technology-continue-grow-what [cit. 2019-07-28].
(2) FCC Fines Operator of GPS Jammer That Affected Newark Airport GBAS, Inside GNSS,
August 31, 2013, [online]. Source. http://insidegnss.com/fcc-fines-operator-of-gpsjammer-
that-affected-newark-airport-gbas/ [cit. 2019-09-09].
(3) RNSS and the ITU Radio Regulations, Inside GNSS, January 1, 2018, [online]. Source:
http://insidegnss.com/rnss-and-the-itu-radio-regulations/ [cit. 2019-09-09].
(4) JONES, M. : Protecting GNSS Receivers from Interference and Jamming, Insied GNSS,
April 2011, S 40-49. [online]. Source: http://insidegnss.com/auto/marapr11-Jones.pdf
(5) CURRAN T.J ET.ALL. : A Look at the Threat of Systematic Jamming of GNSS, Insied
GNSS, September/October 2017, S 46-53. Source: http://insidegnss.com/auto/sepoct17-
CURRAN.pdf
(6) KRAUS, J.: Determining acceptable level of safety of approach to landing, Transport
Means - Proceedings of the International Conference, pp. 230., 2016.
(7) KALAŠOVÁ, A., FAITH, P. & MIKULSKI, J.: Telematics applications, an important
basis for improving the road safety., 2015.
(8) LABUN, J., FÁBRY, S., ČEŠKOVIČ, M. & KURDEL, P.: Mechanical demodulation of
aircraft antenna signal, Transportation Research Procedia, pp. 149., 2017.
(9) ZAGORECKI, A., RISTVEJ, J. & KLUPA, K.: Analytics for protecting critical
infrastructure, Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, vol. 17, no.
1, pp. 111-115., 2015
(10) KAZDA, A. ET AL.: Future airports development strategies Communications :
scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 15, no. 2 (2013), s.
19-24.

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Novák, A., Jun, F., Škultéty, F., & Novák Sedláčková, A. (2019). MERANIE VPLYVU RUŠENIA GNSS PRI PRÍSTROJOVOM PRIBLÍŽENÍ NA RWY 06 LZZI. Perner’s Contacts, 14(3), 59–69. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/429

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)