KOLIZNÍ BOD PREFEROVANÝCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY A JEHO MODEL PŘEJEZD PRO CYKLISTY PARDUBICE PALACKÉHO

Autoři

  • Josef Bulíček

Klíčová slova:

cyklistická doprava, kolizní bod, model, preference, Pardubice, propustnost, přejezd pro cyklisty, signální plán, simulace, světelné signalizační zařízení, veřejná hromadná osobní doprava

Abstrakt

Článek je zaměřen na specifický kolizní bod dvou obecně preferovaných druhů dopravy – veřejné hromadné osobní dopravy a cyklistické dopravy. Řešen je světelně řízený přejezd pro cyklisty na Palackého třídě v Pardubicích, kde tím dochází ke zpomalování a zastavování části vozidel MHD a veřejné linkové dopravy. Provozní situace je vyhodnocena na základě realizovaných dopravních průzkumů. Dále je proveden výpočet propustnosti kolizního bodu. S cílem zlepšení kvality provozu je navrženo zřízení preference veřejné hromadné dopravy při činnosti světelného signalizačního zařízení. Tento návrh je vyhodnocen za tímto účelem vytvořeným simulačním modelem. V článku jsou uvedeny jak aspekty realizace preference v tomto praktickém případě, tak teoretické aspekty metod využitých při jejím posuzování.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Dopravní podnik města Pardubic [online]. c2016 [cit. 2016-07-01]. Dostupné z: <http://www.dpmp.cz>.
(2) MOLKOVÁ, T. et al. Kapacita železničních tratí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7395-317-1.
(3) BULÍČEK, J. et al. Modelování technologických procesů v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 223 s. ISBN 978-80-7395-442-0.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Bulíček, J. (2016). KOLIZNÍ BOD PREFEROVANÝCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY A JEHO MODEL PŘEJEZD PRO CYKLISTY PARDUBICE PALACKÉHO. Perner’s Contacts, 11(3), 14–37. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/540

Číslo

Sekce

Články
Share |