PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

Autoři

  • Josef Bulíček

Klíčová slova:

veřejná hromadná osobní doprava, přestupy, přestupní uzly, kapacita

Abstrakt

Článek se zabývá významem přestupních uzlů ve veřejné hromadné osobní dopravě. Je zde vyjádřen vliv přestupů na celkový cestovní čas. Je zde zmíněna i vazba na kapacitu přestupních uzlů. Závěrečná část článku je zaměřena na návrh klasifikace přestupních uzlů z provozního hlediska.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] OmniTRANS manual (v. 4.2.19) [CD-ROM]. Deventer: OmniTRANS International,
2007.
[2] Vyhodnocení anket k otevření nového úseku metra Ládví – Letňany [online].
Praha: ROPID, c2008, [cit. 2008-06-30]. Available at:
<http://www.ropid.cz/files/PDF_ruzne/vyhodnoceni_anket_2008-05.pdf>.
[3] VONKA, J., et al. Osobní doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004,
ISBN 80-7194-630-3.
[4] SŽDC (ČD) D24. Směrnice pro zjišťování propustnosti železničních tratí.
[5] UIC Codex 406 – Capacity. Paris: UIC International Union of Railways, 1. issue, 2004.
[6] BULÍČEK, J. – KAVIČKA, A.: Provozní posouzení alternativních počtů nástupišť v
železniční stanici Plzeň hl.n. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 71 p., diploma work.
Available at: <http://hdl.handle.net/10195/23942 >.
[7] NAUMANN, T.: WestFrankenBahn: Strategie für die Zukunft der Eisenbahn
in der Fläche. Stadtverkehr, 4/08, vol. 53., p. 44 – 49.
[8] ČSN 73 6425-2: 2009. Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly
a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště.
[9] BULÍČEK, J. – MOJŽÍŠ, V.: Lokace přestupních uzlů v integrovaných dopravních
systémech ve vazbě na linkotvorbu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 120 p.,
dissertation work.

Stahování

Publikováno

2010-07-20

Jak citovat

Bulíček, J. (2010). PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Perner’s Contacts, 5(2), 12–17. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/969

Číslo

Sekce

Články
Share |